door Hans Middendorp

STIKSTOFPLAN REMKES ONVOLDOENDE VOOR NATUUR

DELFLAND | De AWP is niet tegen boeren maar wel tegen stikstof! En tegen alles waar de stikstofproblematiek voor staat. “Je moet water, klimaat en natuur in samenhang zien”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. Volgens de AWP is transitie van de landbouw onontkoombaar. De AWP doet op 15 maart 2023 mee met de verkiezingen voor de waterschappen en voor de provincies.

AWP voor water, klimaat en natuur

Ondertussen hollen de aantallen vogels en insecten in Nederland alsmaar hard achteruit. Veel van de overbelasting met stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater komt van boerenbedrijven, zegt het PBL. Het RIVM meldt dat bodem en grondwater verzadigd raken met fosfaat en nitraat.

Eén-derde van de grond in Nederland bestaat uit weilanden. Weilanden zonder bloemetjes en andere kruiden, met alleen Engels raaigras. De laatste ‘wilde’ natuur in Nederland houdt moedig stand in wegbermen – waar we vroeger nooit naar omkeken. En er moeten 1 miljoen huizen bijgebouwd worden. Hoe gaan we de natuur in onze woon- en leefomgeving dan behouden laat staan versterken?

Landbouwtransitie onontkoombaar

Transitie van de landbouw is onontkoombaar, vindt de AWP. Minder veevoer uit Brazilië, minder bestrijdingsmiddelen. Een landbouwtransitie met respect voor boeren, in overleg met boeren, maar géén veto voor boeren. De samenleving betaalt mee via de 25 miljard euro van het Rijk. En ook de Rabobank moet meebetalen aan de landbouwtransitie.

Supermarkten moeten voedsel niet meer als winstpakker beschouwen, maar eerlijke prijzen garanderen aan onze boeren. Bijv. appels uit Nieuw-Zeeland moeten 3x duurder zijn dan appels uit Nederland. En ‘kilo-knallers’ kunnen echt niet meer. Het moet anders!

Stikstofplan Remkes: goede stap maar niet voldoende

De plannen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes zijn een stap vooruit naar herstel van de dialoog en de samenwerking tussen de overheid en de agrarische sector. En ja, als de aanbevelingen van Remkes worden uitgevoerd, dan kunnen natuurgebieden na 2030 langzaam herstellen. Maar dat herstel gaat zeker tientallen jaren duren!

Maar er moeten al in 2023 forse stappen worden gezet, vindt de AWP. Het Rijk moet doorpakken, de provincies moeten aan de slag met de landbouwtransitie en de waterschappen moeten zorgen voor schoon water. De kiezers van de AWP willen zichtbare verbeteringen zien!

Hans Middendorp, vicevoorzitter hoofdbestuur AWP en landelijk woordvoerder

Lees hier: Waternatuur gaat hard achteruit door stikstofOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt