Besparingen komen ten goede aan tarief

MIDDEN-DELFLAND | Ook de komende jaren kiest het algemeen bestuur van Delfland in de kadernota 2018 voor het dempen van de tarieven. Het tarief voor de zuiveringsheffing blijft de komende vier jaren gelijk. Van de watersysteemheffing stijgt hij zeer beperkt met  maximaal anderhalf procent. Het waterschap houdt de uitgaven structureel laag en bouwt de schulden zoveel mogelijk af.

“Het bestuur wil de kosten van het waterschap ook voor toekomstige generaties betaalbaar houden”, zegt hoogheemraad Ries Smit.

De verenigde vergadering moet nog wel instemmen met deze kadernota.

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt