DELFLAND | In de zomer kan kroos op singels, sloten en vaarten snel groeien. Op verschillende plekken in het werkgebied van Delfland is het water bedekt met een laag kroos. Dat valt op, mensen maken zich zorgen en maken er melding van op Facebook, Twitter, en bij ons loket. Het liefst wil iedereen dat het kroos direct wordt opgeruimd. Meestal laten we het kroos echter liggen, en dat levert de vraag op of kroos melden wel zin heeft?

Veel kroos op het water ziet er niet mooi uit en is ook niet goed voor een gezonde sloot. Waar langere tijd veel kroos voorkomt, raakt alles in de sloot uit balans. Dit kan leiden tot vissterfte en stankoverlast. Dat bewoners zich zorgen maken is terecht vindt hoogheemraad Hans Middendorp: “Door klimaatverandering verwachten wij meer kroosoverlast in de zomer. Daarom denkt Delfland na over aanpak, samen met de gemeente. Toch is kroos een tijdelijk probleem, want uiteindelijk verdwijnt het kroos vanzelf in het najaar.

Bij een kroosmelding letten we op de dichtheid van de krooslaag en ook meten we de hoeveelheid zuurstof in het water. Delfland ruimt kroos in de hoofdwatergang – de belangrijkste kanalen en vaarten voor de afvoer van regenwater – op als:

  • het kroos de doorstroming van het water belemmert;
  • het zuurstofgehalte in het water te laag wordt (met stank, vissterfte als gevolg);
  • het onveilig wordt (kinderen kunnen een groene sloot zien als gras).

Is dit niet het geval, dan wordt de situatie niet als ‘ernstig’ beschouwd en dan ruimt Delfland het kroos niet op. Toch zijn alle meldingen van kroos zeer welkom. Wij krijgen door kroosmeldingen meer inzicht in de plekken waar kroos tot overlast leidt. Zo kunnen wij vanaf volgend jaar gerichter aan de slag met het preventief verwijderen of wegnemen van oorzaken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt