Tarieven 2015
Het algemeen bestuur van Delfland heeft tijdens de verenigde vergadering (VV) van 20 november de tarieven voor de waterschapsbelasting voor 2015 vastgesteld. Het tarief voor watersysteemheffing stijgt met 1,5 % en voor zuiveringsheffing met 2,5 %. Omdat verschillende factoren, zoals de WOZ-waarde van een woning, van invloed zijn op de berekening van het te betalen bedrag aan waterschapsbelasting, kan de uiteindelijke stijging van de waterschapsbelasting per huishouden verschillen.

Terugblik 2014

In 2014 steeg de waterschapsbelasting voor inwoners van Delfland beperkt. Het tarief voor watersysteemheffing met 2 % en voor zuiveringsheffing met 3 %. Dit is in lijn met de landelijke trend. Alleenstaande huurders betalen bij Delfland in 2014 jaar zelfs iets minder aan waterschapsbelasting.

Tariefbeheersing

Om ervoor te zorgen dat inwoners van Delfland in tijden van crisis met een zo klein mogelijke tariefsstijging worden geconfronteerd zet Delfland zich in om de tarieven niet meer dan noodzakelijk te laten stijgen. Zonder verlies van kwaliteit en veiligheid streven we ernaar om de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. Dit doen we met minder personeel, bezuinigen en strakke ramingen. Door het doorvoeren van deze nodige bezuinigingen en de beheersing van de kosten, is Delfland erin geslaagd de tarieven beperkt te laten stijgen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt