© www.maassluis.nu - Ko Kandidaat Komende Woensdag

Ko Heijboer staat bij de waterschapsverkiezingen kandidaat voor de Algemene WaterschapsPartij (AWP). Wij laten u nader kennismaken met deze lokale kandidaat.

Wie is Ko?
Ik ben in 1966 geboren in het plaatsje Wissenkerke in Zeeland. Als jongetje was ik vaak bij het water te vinden, ik viste in de Oosterschelde en zeilde met een zeilbootje op het Veerse Meer.Ik studeerde civiele techniek in Vlissingen en ging vervolgens 4 jaar aan de slag bij het Waterschap Walcheren en daarna 2 jaar bij het Hoogheemraadschap van Delfland op het ‘gemeenlandshuis’ aan de Hoogstraat te Maassluis.

Sindsdien werk ik bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aan de realisatie van nieuwe infrastructuur van met name ‘natte’ projecten.

Ik sta op de kieslijst van de Algemene WaterschapsPartij (AWP, lijst 5, kandidaat 6) omdat dit een pure waterschapspartij is zonder politieke kleur of voorkeur.

Ik vind dat een uitvoeringsorganisatie als het waterschap niet politiek gedreven zou moeten zijn maar professioneel, sober en doelmatig haar werk zou moeten doen.

Wat vindt het AWP een belangrijke taak voor het waterschap?
Het waterschap heeft vier hoofdtaken die allemaal belangrijk zijn en beginnen met een W, namelijk: waterveiligheid, waterkwantiteit, waterzuivering en waternatuur.

Sterke dijken vind ik super belangrijk maar omdat heel Nederland daarvan profiteert vind ik dat alle Nederlanders daar aan mee moeten betalen, dat moet Delfland niet alleen doen. De belangrijkste taak voor het waterschap vindt ik het in gelijke en eerlijke mate behartigen van de belangen van de ‘ingezetenen’ van Delfland, burgers en bedrijven. Daarbij moeten alle vier de W’s voldoende aan bod komen.

Heb jij binnen het waterschap een specifieke missie voor Maassluis?
Ik vind dat de waterschapslasten omlaag moeten en Delfland daarom spontane burgerparticipatie zou moeten toejuichen in zaken die in het verlengde liggen van Delflands takenpakket. Zo vind ik dat Delfland het initiatief voor het heropenen van de Monstersche sluis zou moeten ondersteunen.

Al 400 jaar lang is Delfland eigenaar van de Monstersche sluis en verantwoordelijk voor het onderhoud van dit monument. Het vernieuwen van de sluisdeuren is dus ook in het belang van Delfland.

Met een ‘stimuleringspremie’ van 20 à 25% van de kosten (à 0,5 mln.) zou Delfland stichting De Monstersche sluis aardig op weg helpen om de financiering voor het restaureren en heropenen van de sluis rond te krijgen.

Waarom ben jij een goede kandidaat (expertise, vakspecialisme, kennis, vaardigheden)?
Ik heb een civiel technische achtergrond en ken de waterschappen van binnen uit. Het schakelen tussen technisch-inhoudelijke zaken en projectmanagement zit me in het bloed. Ik ga mij inzetten voor een bedrijfsmatiger aanpak omdat de kosten binnen Delfland harder stijgen dan elders.

Delfland moet zich meer richten op noodzaak en rendement van investeringen, doelen vastleggen evalueren en verbeteren. Dat betekent professioneel, sober en doelmatig: De juiste kwaliteit tegen de juiste prijs.

In 2006 lagen de kosten van Delfland nog beneden het landelijk gemiddelde, u betaalde toen € 20,40 per ve. (vervuilingseenheid). Nu betaalt u in Delfland € 94,38 maar in bijv. Rijnland zou u slechts € 47,25 betalen, dat is nogal een verschil! (Een gezin van 2 of meer personen betaalt altijd 3 ve’s.)

Als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan direct aanpakken?
Als ik het voor het zeggen had zou ik direct een rechtvaardiger verdeling van de lasten aan willen pakken. In de waterschapswet (art. 120 lid 2) is bepaald dat inwoners van dichtbevolkte gebieden maximaal 41 – 50% van de watersysteemkosten mogen betalen, de andere helft door boeren en bedrijven. In Delfland betalen inwoners al jarenlang een veel hoger percentage, in 2014 en 2015 57% van de kosten ofwel elk jaar tot 3 tientjes te veel.

Ik vind dat Delfland haar burgers conform de waterschapswet een rechtvaardiger heffing moet opleggen. Dat kan direct geregeld worden.

Kortom: Delfland is te duur en ook procentueel betalen de burgers te veel. Daarom geen mooie beloftes voor allerlei fantastisch dure voorzieningen. Een stem op mij is een stem op de AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken!

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt