© PR: Logo’s van de drie samenwerkende gemeenten

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken samen aan een regionaal participatiebedrijf: Stroomopwaarts. Deze samenwerking dient om de inwoners van die steden, vooral de kwetsbare doelgroepen, nu en in de toekomst maatschappelijke (inkomens)ondersteuning en zorg te bieden.

Ook krijgen de drie gemeenten hierdoor meer slagkracht voor de uitvoering van de nieuwe Participatiewet. De nieuwe Participatiewet is bedoeld om iedereen volwaardig mee te laten doen in de samenleving en vooral mensen met een (arbeids)beperking door te laten stromen naar regulier werk. Stroomopwaarts wordt tevens een belangrijke speler binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond.

De drie colleges van burgemeester en wethouders hebben dinsdagochtend 8 juli 2014 kennis genomen van de conceptversie van de Kadernota waarin de kaders en randvoorwaarden worden genoemd voor het op te zetten regionaal participatiebedrijf. Zij staan positief tegenover de vorming van Stroomopwaarts maar hebben nog geen besluit genomen over de Kadernota. De conceptversie is eerst ter informatie vrijgegeven aan de gemeenteraden, de adviesraad/cliëntenraden WWB en ondernemingsraden (OR/BOR) van de drie gemeenten met het verzoek een reactie te leveren. Deze reacties worden meegenomen in de definitieve kadernota Stroomopwaarts die in september 2014 aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd ter vaststelling.

10/07/2014

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt