MAASSLUIS | Een inwoonster van Maassluis tekent bezwaar aan bij de gemeente Rotterdam tegen het zonder communicatie aanpassen van het gebied rond haar eigen perceel in de Oranjebuitenpolder, waardoor zij straks veel last gaat ondervinden van onkruid en ongedierte. Voor dhr. ir. L. W. Vreugdenhil die al jaren strijd tegen die gemeente -en die een heel dossier opbouwt tegen de plannen met de Oranjebonnen- is dit het zoveelste bewijs dat Rotterdam doordramt.

Zoek met “Spui” als zoekwoord in de archieven van de gemeente: Dossier ROTTERDAM

Daarom deelt hij het bezwaarschrift, dat gezien het taalgebruik waarschijnlijk door hem of een advocaat voor haar is opgesteld.

[redactie: een afschrift van het bijbehorende schorsingsverzoek + bijlage zijn in ons bezit ]


Geacht college,

Bij een bezoek aan mijn perceel langs het Oude Spui trof ik werkzaamheden aan op het naburige perceel welke in eigendom is van de gemeente Rotterdam. Nader onderzoek heeft mij geleerd dat het hier de aanleg van “natuur ecologische zones” betreft waarvoor u een omgevingsvergunning heeft verstrekt op 17 mei 2022 en welke op 24 mei 2022 is gepubliceerd met het dossiernummer OMV.21.11.00604 en als adresvermelding “nabij Nieuw-Oranjekanaal 81”.

Met deze omschrijving van de locatie zet u belanghebbenden op het verkeerde been.

Ondergetekende is belanghebbende als eigenaar van het aangrenzende perceel aan de noordzijde van het Oude Spui. Er is met mij geen contact geweest over de inrichting van deze “natuur ecologische zones” en de beheersmaatregelen om overlast te voorkomen. Er bestaat immers ernstige zorg over de negatieve invloed van deze zogenaamde “natuur ecologische zones” op de agrarische productiemogelijkheden van mijn perceel, de kostprijsverhogende maatregelen die moeten worden getroffen t.a.v. onkruid en ongedierte en daarmee ook de lagere agrarische waarde van het perceel zelf.

Het dossier leert dat men mij al eerder heeft gepasseerd bij de participatie m.b.t. het bestemmingsplan Oranjebonnen. Bij deze teken ik derhalve bezwaar aan tegen de verstrekte omgevingsvergunning. Parallel aan dit bezwaarschrift zal een schorsingsverzoek worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht.

Met vriendelijke groet,

Mevr. C. de J.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema