Werk Oranjebuitenpolder stilgelegd wegens wantrouwen in beheer Rotterdam

Er is ernstige zorg over de negatieve invloed van deze zogenaamde “natuur ecologische zones” op de agrarische productiemogelijkheden van mijn perceel, de kostprijsverhogende maatregelen die moeten worden getroffen t.a.v. onkruid en ongedierte en daarmee ook de lagere agrarische waarde van het perceel zelf.

LEES MEER →

Bezwaren tegen woningbouw aan de kanovijver

“Er worden drie extra woningen mogelijk gemaakt. Volgens het provinciaal beleid mag voor elke 5.000 m² te verwijderen glas en voor elke 1.000 m² te verwijderen bedrijfsbebouwing één woning worden terug gebouwd.”

LEES MEER →

Ter inzage: Bestemmingsplan De Dijk

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen.

LEES MEER →

De Waker dient bezwaar in tegen gemeentelijk besluit

De gemeente wil zonder overleg een onwerkbare situatie tot stand brengen, die bovendien de veiligheid en doelmatigheid niet ten goede komt. …

LEES MEER →

25/2 Mozartlaan voorrangskruispunt: Voorgenomen besluit

Voorrangskruispunt maken in de langzaam-verkeer-rijbaan over het parkeerterrein …

LEES MEER →

Zo kunt u bezwaar maken tegen het hondenbeleid

www.maassluis.nu | We ontvangen veel reacties van hondeneigenaren die zich niet kunnen vinden in dit voorgenomen beleid. Een bloemlezing.

LEES MEER →

Locale horeca in het geweer

Geeft B&W behoud van de geluidsontheffing tijdens een incidentele festiviteit, in ieder geval tot 02.00 uur ’s nachts?

LEES MEER →