door gemeente Maassluis

MAASSLUIS | In Maassluis moet iedereen zich thuis kunnen voelen, moet je kunnen zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Om te zorgen dat dit ook geldt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’ers) wil de gemeente in gesprek met mensen die in Maassluis wonen of werken en zich betrokken voelen bij dit onderwerp.


Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. sociale cohesie) wil Maassluis uitroepen tot Regenboogstad want hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om een bijdrage te leveren aan de acceptatie van LHBTI’ers. “Onze slogan is Samen zijn wij Maassluis. Dat betekent dat in Maassluis iedereen vrij moet kunnen leven zonder problemen te ondervinden door discriminatie of andere vormen van negatieve benadering. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat nog veel LHBTI’ers geconfronteerd worden met beledigingen, vooroordelen en uitsluiting, met alle negatieve gevolgen van dien.”

Actief bijdragen
“Wij willen als gemeente graag in gesprek met inwoners die iets willen en kunnen bijdragen om ons samen sterk maken voor acceptatie van LHBTI’ers in onze stad”, vervolgt wethouder Kuiper. “Hoe ervaren LHBTI’ers zelf dat zij bejegend worden? Wat kan de gemeente doen om actief bij te dragen aan een voor hen veilige en gelijkwaardige omgeving?”

Meedenken?
Wethouder Sjoerd Kuiper wil in de maand juli 2021 een online bijeenkomst houden met inwoners van alle leeftijden om hierover in gesprek te gaan. Spreekt u uit eigen ervaring of voelt u zich op andere wijze betrokken bij het onderwerp? En wilt u meedenken over hoe het beter kan? Meld u aan in een e-mailbericht aan gemeente@maassluis.nl en zet in het onderwerp ‘Maassluis Regenboogstad‘.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    26 juni 2021 at 11:23

    ”Sjoerd Wil Maassluis Als Regenboogstad,
    Dan Is Die Pot Met Goud Echt Niet Gejat!”