MAASSLUIS | Op dinsdag 21 april a.s. is er een commissievergadering met aansluitend een vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. raadsvoorstellen over een begrotingswijziging ROGplus, tarieven openbaar vervoer en het Programma Energietransitie.

De complete agenda’s zijn hier te vinden:

maassluis.raadsinformatie

De vergaderingen vinden i.v.m. de coronamaatregelen op virtuele wijze plaats via MS Teams en zijn op de gebruikelijke wijze live te volgen:

maassluis.raad.live

INSPREKEN Om gebruik te maken van het inspreekrecht graag contact opnemen met de raadsgriffier T. 0652506072 of E. griffier@maassluis.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt