110 mensen gaven hun mening

MAASSLUIS | Op 11 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om InBlik volledig open te stellen voor locatiegebonden jongerenwerk en te gebruiken als een open jongerencentrum.

WelzijnE25 heeft hierbij de opdracht gekregen om in samenspraak met stichting Ummah Wahidah, stichting United en Stroomopwaarts invulling te geven aan een breed activiteiten programma voor alle Maassluise jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar (voor specifiek aangewezen activiteiten tot 27 jaar).

Vanavond bespreek een raadscommissie deze evaluatie. WelzijnE25 is verantwoordelijk voor het ambulant alsook locatiegebonden jongerenwerk en huurder evenals beheerder van InBlik. In bovengenoemd raadsbesluit is toegezegd om de uitvoering van het locatiegebonden jongerenwerk te monitoren en een jaar na de openstelling van InBlik als jongerencentrum, te evalueren.

Het doel van de evaluatie is het in kaart brengen van de gang van zaken in het locatiegebonden jongerenwerk. Hiervoor zijn evaluatiecomponenten zoals de onderlinge samenwerking, het doelgroepbereik, de (sociale) veiligheid in de buurt, het gebruik en de programmering in het locatiegebonden jongerenwerk onder de loep genomen.

35 personen geïnterviewd en 75 jongeren hebben een online enquête ingevuld

Vanaf februari tot met juli 2018 is een evaluatie-onderzoek uitgevoerd. Hierbij is input opgehaald bij verschillende personen die betrokken zijn bij het locatiegebonden jongerenwerk. Er zijn in totaal 35 personen geïnterviewd en daarnaast hebben 75 jongeren een online enquête ingevuld. Om een breed inzicht te krijgen in het gezichtspunt van jongeren met betrekking tot InBlik, zijn zowel bezoekers als niet-bezoekers van InBlik meegenomen in de evaluatie. Organisaties die niet zijn ingegaan op onze uitnodiging en dus niet zijn meegenomen in de evaluatie, zijn: bewonersvereniging de Vloot, bewonersvereniging de Drie Componisten en moskee Ibrahim.

Bewonersvereniging de Vloot, bewonersvereniging de Drie Componisten en moskee Ibrahim

Doorontwikkeling jongerenwerk
In deze evaluatie is gekeken naar de gang van zaken in het locatiegebonden jongerenwerk tot dusver. In de nota Jongerenwerk (welke in ontwikkeling is) wordt verder invulling gegeven aan de doorontwikkeling van het jongerenwerk in de periode 2019-2022. Voor meer informatie kunt u het evaluatierapport in de bijlage raadplegen.

EValuatierapport (36 bladzijden)
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu