Voorstel voor aanpassing van de Winkeltijdenverordening

Maassluizers en Maassluise ondernemers kunnen de komende tijd hun mening geven over de aanpassing van de Winkeltijdenverordening. In 2015 is al inspraak geweest met betrekking tot het vervroegen van de Koopzondag van 13.00 uur naar 12.00 uur.

Ontheffing
Nu zijn er extra aanpassingen toegevoegd, namelijk een ontheffing voor maximaal drie avondwinkels en de mogelijkheid voor winkeliers om incidenteel een ontheffing aan te vragen van de winkeltijden. Aan het verlenen van deze ontheffingsmogelijkheden is een aantal voorwaarden verbonden.

Avondwinkel
Zo moet een avondwinkel gelegen zijn in een winkelgebied, geldt de ontheffing niet voor alle dagen en ook wordt deze ontheffing voor maximaal vijf jaar verleend.

Incidentele ontheffing
Bij de incidentele ontheffing moet er sprake zijn van een bijzondere gelegenheid waarvoor een winkel buiten de openingstijden geopend wil zijn. Te denken valt aan een jubileum van de winkel of een speciaal evenement.

Wat vindt u?
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om te weten wat ondernemers en Maassluizers zelf willen. Het heeft niet veel zin om openingstijden van winkels te bepalen en ontheffingen mogelijk te maken waarmee de winkeliers het zelf niet eens zijn. Op dit voorstel kan gedurende een periode van zes weken gereageerd worden.

Gemeenteraad
Na afloop van deze inspraakperiode wordt aan de hand van alle reacties een uiteindelijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van een verordening.

Reageren
Maassluizers en winkeliers kunnen tot en met 25 maart 2016 schriftelijk een reactie indienen. U kunt dit versturen aan:

College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Maasluis,
Afd. openbare orde en wijkbeheer
Antwoordnummer 55
3140 VB  Maassluis

Met onderstaand formulier kunt u ook een digitale reactie geven:  Reactie winkeltijden

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt