Abengoa, producent van bio-ethanol uit mais, gevestigd sinds 2010 in de Europoort, is al vele jaren in opspraak. Controleren, handhaven, stilleggen dit alles heeft niet tot een oplossing geleid, ondanks recente klachten uit o.a. Maassluis en Brielle. Bij BRZO-inspecties (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) werden overtredingen geconstateerd door verschillende inspectiediensten, overtredingen hadden betrekking op een onvoldoende niveau van het veiligheidsmanagementsysteem en veiligheid beheersmaatregelen.

Abengoa zegt aan een definitieve oplossing te werken. Er is een vergunning aangevraagd voor een RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie) en de installatie zal eind november 2013 worden geplaatst.

De fractie van de VVD Maassluis heeft de volgende vragen voor het college un het kader van artikel 51 Reglement van Orde:

 • Wanneer wordt de Regeneratieve Thermische Oxidatie (RTO) installatie in bedrijf genomen?
 • De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft de afgelopen weken bijna 300 meldingen (stankklachten) binnengekregen. Bent u hierover in kennis gesteld?
 • Zeven dagen De dwangsom kan eens per zeven dagen worden geïncasseerd. Dinsdag 19 november 2013 waren er ook klachten over stank die zijn toegewezen aan Abengoa. Omdat dit binnen een week na de klachten van 15 november 2013 was en er al een dwangsom opgelegd wordt, kan de Milieudienst Rijnmond (DCMR) daar niet opnieuw in deze periode voor innen.
 • Het middel “dwangsom” is niet meer effectief gezien de vele overtredingen.
 • Is het U bekend of de DCMR met de Provincie in overleg is over vervolgstappen tegen Abengoa?
 • Bent u met ons van mening dat de huidige manier van handhaven ontoereikend is voor Abengoa en de maat meer dan vol is?

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Louwrens
  29 november 2013 at 12:37

  In januari moet dit probleem zijn opgelost.
  In september heeft Abengoa dit al uit de doeken gedaan tijdens een informatieavond met bewoners.
  Januari is januari.. geef het bedrijf gewoon even de tijd die ze nodig hebben.
  Dit probleem loopt al drie jaar.. die paar maanden is dan zo erg toch niet?
  Zie http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-09-2013/abengoa-stankoverlast-volgend-jaar-voorbij

  Niet zo zeuren!