De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 22 januari 2014 in het stadhuis van Maassluis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom.

De Adviesraad bespreekt dit keer onder meer de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen. In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De Adviesraad Samenlevingszaken geeft geen stemadvies maar bekijkt welke aandachtspunten en plannen de partijen in hun programma hebben opgenomen op het gebied van onder meer Jeugd, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Verder geeft Nanny Spanjer, coördinatrice van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Maassluis een presentatie over het werk van Vluchtelingenwerk Maassluis.

De agenda met toelichting is te vinden op de website van de gemeente Maassluis, via www.maassluis.nl/adviesraad-samenlevingszaken.

Inspreken

Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.  Er mag uitsluitend worden ingesproken over zaken die kunnen worden gerekend tot het taakveld van de Adviesraad.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt