MAASSLUIS | Tijdens de twee avonden van het intensieve begrotingsdebat werden 34 moties ingediend. Slechts twee werden er verworpen, één kreeg maar deels steun, de rest werd unaniem aangenomen. Daarnaast werd een amendement aangenomen op de cultuurvisie. De begroting 2017 werd unaniem geaccepteerd en  is daarmee vastgesteld. Deze wordt op 15/11 naar de provincie gestuurd.

Burgemeester Edo Haan sloot af met de woorden dat hij  grote waardering heeft voor de correcte en waardige wijze waarop de voltallige raad met elkaar en met B&W omgaat. Ook sprak hij zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers die steeds weer klaar staan. Hij wenste hen een geslaagde dag toe op as zaterdag met de Intocht van Sint Nicolaas.


Overzicht moties

 1. Anders werken in Maassluis
 2. Duurzaamheid
 3. Iedereen telt mee
 4. In rapporten kun je niet sporten
 5. Inzet op kinderen die opgroeien in armoede
 6. Proef doorstroming huurwoningen bevorderen
 7. Werkgelegenheid bevorderen
 8. Verkeersveiligheid Vlaardingsedijk
 9. Aantrekkelijkheid zwembad
 10. Aanpak jeugdwerkeloosheid
 11. Brandveilig Maassluis
 12. Dementie vriendelijke gemeente
 13. Incidentele aanpak stoeptegels
 14. Inzet op een sterke Maassluise samenleving
 15. Maassluis appt
 16. Spelen in Maassluis
 17. Tekortkomingen in de zorg
 18. Inzet op integratie
 19. Waterbus naar Maassluis
 20. Vaststellen kadernota in 2017  [ vóór vsp d66 VU en MB >verworpen
 21. Parkeerschouw in de stad
 22. Beleving Binnenstad
 23. Afschaffen hondenbelasting    [ vóór: CU en MB  > verworpen
 24. Evaluatieverzoek rioleringsregeling
 25. Opstellen database AED apparatuur
 26. Kunstroute langs trekvaarten en vlieten
 27. Ontsluiting Docwerk
 28. Verbeteren omgeving cultuuracademie spechtstraat
 29. Promotie groene daken
 30. Stimulering sociale huur naar koopwoning  [  alleen MB en VSP tegen
 31. Uitbreiden vuurwerkvrije zones
 32. Restwarmte
 33. Onderwijsconferentie
 34. Zonnepanelen op geluidswallen
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. B. Scheurwater
  10 november 2016 at 11:48

  Tsja een beetje meer dualiteit in de raad kan echt geen kwaad

 2. Hans van der Burg
  10 november 2016 at 11:40

  Groot aantal moties en bijna allemaal aangenomen …. Ben benieuwd hoe de verwerking en uitvoering van deze moties gaat plaatsvinden en hoe de Raad dit gaat monitoren.

 3. Aad Rieken
  10 november 2016 at 09:52

  Ik zie al heel veel afgeschermde plekken in het Stadshart van Maassluis,
  maar vergeet niet een heel groot scherm voor voormalig Zeemanshuis!!

  • 10 november 2016 at 11:40

   dit heeft hoegenaamd niets te maken met de begroting
   gelukkig er is die motie nr 12

   🙂