update 14-10-2016: Het Sint &Pieten Gilde wijst ons erop dat zij niets gepresenteerd hebben. Wel geldt: “Ik heb uitdrukkelijk ook gewezen op een ander bestaand lespakket van het Sint en Pietengilde”, aldus de burgemeester.

wie het hele debat in de raadscommissie wil terugluisteren: https://maassluis.notubiz.nl/vergadering/245778/

MAASSLUIS | Burgemeester Edo Haan stelde dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad dat Maassluis gastheer is voor het debat over Zwarte Piet: “Als ik zou worden gevraagd om het debat te leiden tussen voor- en tegenstanders, dan zou ik dat doen.”

Financieel gezien loopt het feest op rolletjes. De gemeentelijke begroting van 350.000 euro is nog onveranderd. Ambtelijke uren worden overigens niet in dat bedrag meegeteld. Zo is er een mooie sponsoring: “Flora Holland geeft Maassluis 20.000 gerbera’s”

De burgemeester wil loskomen van de oeverloze discussie waarbij men elkaar grof bejegent zonder de feiten uit te spreken. “Het historisch perspectief ontbreekt”.

Dat is tevens de reden dat er een tentoonstelling komt over de historie van Sinterklaas.

Locatie wijziging
Overigens is de locatie gewijzigd. De tentoonstelling wordt niet gehouden in het vroegere Weeshuis aan de Noordvliet, maar in het hoekpand aan de Nieuwstraat en de Wip, waarvan momenteel grondig de gevel wordt gerenoveerd. Het oude Weeshuis stond te koop en is intussen verkocht.Vermeldenswaardig is nog dat de Rijksoverheid in deze missie financieel bijdraagt voor de inrichting van de tentoonstelling.

Dat kost de gemeente dus niets.

Tussenpersoon
Van diverse kanten is er kritiek op de rol van de gemeente als tussenpersoon bij het verhaal rond de onderwijspakketten van ‘Nederland wordt Beter’ (anti-Zwarte Piet) en het Sint & Pietengilde (pro-Zwarte Piet). Die rol is juist bedoeld om zo het debat te kunnen faciliteren. De organisaties presenteerden bij het overleg van basisschooldirecteuren hun pakket.  (RECTIFICATIE  zie update bovenaan)

Bij de directeuren is er tot nog toe niet veel animo voor de pakketten.

NTR
De burgemeester vindt het jammer dat de de NTR op dit onderwerp totaal niet communiceert: “Dat is hun beleid. Ik vind dat niet meer van deze tijd. Ik worstel daar ook mee. Ik weet wel een paar details, maar ik wil en mag dat niet zeggen.”

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

15 Reacties

 1. Aad Rieken
  16 oktober 2016 at 20:18

  ”Na Furie-ade-m halen”
  en even stoom afblazen!

  Want 12 November staat voor de deur,
  dat stelt hopelijk niemand teleur.
  Zwart,Wit of in kleur,
  met goed Piet humeur,
  is er geen onderscheid in huidskleur!

  Hoop’lijk wordt het geen gezeur,
  met terreur in force mineur,
  wat ik dan ten (z)eerste betreur!

  In Rustig Vaarwater Tot De Sint..,
  Hoop Dat U Zich Daar In Bevindt!

 2. 14 oktober 2016 at 09:16

  Dit artikel is m.b.t. het Sint en Pietengilde inhoudelijk onjuist