foto: de toenmalige onthulling

MAASSLUIS | Op 17 februari 2017 hebben de fracties van MB en CU vragen gesteld aan het college van B&W ten aanzien van Scheepswerf Zorg en Vlijt. Opvallend is dat B&W met mistige bewoordingen vertelt dat een jaar geleden verzuimd is om vóóraf te laten bekijken of het wel rendabel was. Des te merkwaardiger dat B&W toen verkondigde werkplekken voor Stroomopwaarts op deze werf te kunnen inzetten.

In helder Nederlands zou het antwoord moeten luiden: “We hebben het verkeerd gezien doordat we vooraf geen financieel onderzoek deden.  Het heeft geen zin om de milieuvergunning aan te passen want recent onderzoek toont aan dat het hele plan alleen maar geld gaat kosten.”

 

B&W zegt dat zo in haar officiële stukken:

“Het bedrijf De Haas Maassluis B.V. is conserverend bestemd en heeft een bedrijfsbestemming gekregen. Bepalend voor de bedrijfsmatige activiteiten is de geluidruimte. De activiteiten van scheepswerf De Haas Maassluis B.V. behoren tot de geluidruimte van de Kapelpolder. Daar behoort op grond van de huidige milieuvergunning ook het beoogde terrein van Zorg en Vlijt bij. Deze milieuvergunning kent momenteel zeer beperkte gebruiksmogelijkheden voor het terrein van Zorg en Vlijt. Indien tot splitsing van de milieuvergunning zou zijn overgegaan, dan zou de werf Zorg en Vlijt behoren tot het geluidprofiel van het Schanseiland. Splitsing biedt door de beperkte verruiming van de geluidsbelasting voor Zorg en Vlijt echter ook geen mogelijkheden om tot een duurzaam levensvatbare exploitatie te komen. Een ander bestemmingsplan zou geen wijziging in de geluidbelasting betekenen, zodanig dat wel een goede exploitatie van Zorg en Vlijt mogelijk zou zijn.”

 

De officiële beantwoording van deze vragen kunt u inzien via bijgaande link: hier

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Mart V. (@schiedam)
  24 maart 2017 at 11:55

  Jullie zulle wel blij zijn met je b en w 😛

  Ze gaan hun eigen gang en jullie doen er niets aan. Lekker dan

 2. bea scheurwater
  24 maart 2017 at 11:13

  Ze dronken en glas en deden een plas en alles bleef zoals het was, maar hoe lang nog? Mensen maken fouten, maar wees eerlijk, en leer ervan, nu weer InBlik, ennuh Koningshof?