Hoewel Maassluis een duurzame gemeente wil zijn, blijkt dat in de praktijk toch weerbarstiger. Het CDA ziet de stad graag in de rol van Don Quichote en wil de windmolens tegenhouden die mogelijk langs de A20 worden geplaatst. Het is de vraag of de A20, een van de uitermate winderige delen van Zuid Zuid-Holland, zijn energie mogelijkheden mag waar maken. Trapt Maassluis op de rem of stapt Maassluis de 21e eeuw binnen met moderne energiebronnen in de buurt. Volgend op eerdere vragen van CDA Maassluis is het recente besluit van de provincie om locaties aan te wijzen voor realisatie van windmolens, waaronder de eerder bevraagde A20-locatie, aanleiding voor CDA Maassluis om de volgende vragen aan het college van B&W te stellen.

  1. Bent u op de hoogte van het besluit van de provincie om dwingend locaties aan te wijzen waar windmolens geplaatst moeten worden?
  2. De locatie langs de A20 is onderdeel van het inpassingplan van de provincie. Eerder wenste het college nog geen standpunt in te nemen ten aanzien van windmolens op deze locatie. Bent u het met ons eens dat het moment is aangebroken dat u als college, maar dat ook de raad een standpunt moet innemen ten aanzien van plaatsing van windmolens langs de A20? En indien u al een standpunt hebt ingenomen, wilt u deze dan met de raad delen?
  3. Kunt u de procedure beschrijven die wij als gemeente kunnen volgen om, binnen de wettelijke mogelijkheden, plaatsing van windmolens tegen te gaan?
  4. Welke stappen gaat u ondernemen en trekt u daarbij op met de gemeenten Westland en Midden-Delfland?
  5. Wij stellen ons voor, gezien de eerder geuite zorgen door de ontwikkelaar, u ook contact opneemt met de ontwikkelaar van de Dijkpolder. Op welke manier kunt u hierin samen met de ontwikkelaar optreden in een traject van bezwaar en beroep?

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt