MAASSLUIS | Op 23 februari 2018 heeft de fractie van het CDA Maassluis vervolgvragen gesteld over de ontwikkelingen rondom het Lentiz Revius Lyceum en het Lentiz VMBO. Inmiddels heeft de fractie begrepen dat per 1 augustus 2018 het Lentiz VMBO stopt met het aanbieden van de Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) en Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) op de locatie  Kastanjedal.

Met deze nieuwe ontwikkelingen komen deze vragen van 23 februari in een ander licht te staan. Het CDA Maassluis hecht aan goed onderwijsaanbod op alle niveaus. Met deze ontwikkelingen ontstaat er in hun ogen een ongewenst hiaat in het onderwijsaanbod

De fractie verzoekt B&W om de eerdere vragen op zo’n korte termijn als mogelijk te beantwoorden en daarbij gelijk ook informatie te betrekken over de nu ontstane situatie, de consequenties voor de leerlingen, leerkrachten en de betrokken scholen.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    2 april 2018 at 11:38

    “Dit Wordt U Aan-(En)-Geboden!”

    “Er Ontstaat Heus (G)Een Hi-Aad,
    In Het Van Onder-En-Wijs Citaat!”