© www.maassluis.nu - Wat is inmiddels gedaan aan alle misstanden?

Op 6 februari jl. hebben een delegatie van de gemeenteraad en inwoners van Maassluis een bezoek gebracht aan Odfjell. In het verleden heeft de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid onderzoek gedaan naar de misstanden bij onder andere Odfjell. Naar aanleiding van het bezoek heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Hoe staat met de opvolging van alle aanbevelingen die voortvloeiden uit het onderzoek van de Veiligheidsraad?
  2. Welke maatregelen zijn uit de aanbevelingen uit het rapport voortgevloeid?
  3. Welke maatregelen zijn in voorbereiding en op welke termijn worden deze doorgevoerd?
  4. Welke aanbevelingen zijn nog niet opgevolgd en nog niet in voorbereiding?
  5. Welke aanvullende maatregelen zijn door andere instanties uitgevoerd danwel in voorbereiding?
  6. Welke maatregelen hebben hierbij betrekking op Maassluis?
  7. Met in achtneming van het bovenstaande, kunt u aangeven in hoeverre dit invloed heeft gehad op het veiligheidsniveau van Maassluis?
  8. Kunt u bevestigen dat er een aanvullend onderzoek zal plaatsvinden door de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid? En zo ja, bent u betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvragen dan wel bekend met de onderzoeksvragen?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie