van buurtpreventie tot wijkdeals en van adviesorganen tot het gebiedsoverleg op weg naar netwerkregisseurs

MAASSLUIS | In haar ‘Verbeterplan bewonersparticipatie’ stelt het college B&W dat  het haar ontbreekt aan ‘ogen en oren’ in de stad en de wijken. De in het verleden uitgevoerde bezuinigingen op frontlijn- en opbouwwerkers, hebben er toe geleid dat de gemeente (en veel maatschappelijke organisaties) onvoldoende in staat zijn het contact met haar inwoners te onderhouden. Het contact met bewonerscommissies wordt vanuit de gemeente bijvoorbeeld onderhouden door één wijkcoördinator. Het opzetten, uitbreiden en onderhouden van netwerken in de stad is echter intensief werk. Gezien de veranderende rol van de lokale overheid, die steeds vaker als netwerkregisseur fungeert, zal juist hierin extra geïnvesteerd moeten worden. Naast onze eigen medewerkers en de medewerkers van maatschappelijke instellingen kunnen bewoners ook zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het opzetten van deze netwerken indien wij hen hier de mogelijkheden toe bieden.

Al eerder constateerde men de veranderende rol van de overheid die meer naast in plaats van boven haar inwoners moet staan; minder reguleren en meer stimuleren en faciliteren. Veel vaker zal de gemeente als netwerkregisseur op moeten treden en zullen beleidsmedewerkers als procesbegeleiders fungeren.

Lees hier het hele verbeterplan dat aangeboden is aan de raad als uitwerking van de motie “Anders werken in Maassluis, dd 9 november 2016”

Verbeterplan

Onderstaan enkele citaten (klik op PLUS)

Gebiedsoverleg werkt onvoldoende

In de Maassluise Wijkaanpak, die in 2013 werd geïntroduceerd, werd ook het Gebiedsoverleg geëvalueerd. Dit Gebiedsoverleg werd geïntroduceerd om structureel met bewoners in overleg te gaan om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken te verbeteren. Tijdens gesprekken met betrokkenen blijkt dat de drie gebieden een dusdanige omvang hebben dat mensen niet meer over ‘de directe leefomgeving’ kunnen spreken.

Ook zijn we er onvoldoende in geslaagd om verschillende partijen en bevolkingsgroepen te betrekken bij het Gebiedsoverleg in de verschillende deelgebieden. Daarom is ruim een jaar geleden besloten de kleine Gebiedsoverleggen voorlopig stil te leggen en alleen het overkoepelende Gebiedsoverleg twee maal per jaar plaats te laten vinden.

Netwerkregisseur

Om de huidige aanpak te verbeteren zullen allereerst intern orde op zaken moeten worden gesteld. Dat wil zeggen dat processtructuren moeten worden verhelderd en verbeterd zodat bewoners participatie op een eenduidige en integrale manier wordt verankerd in de organisatie. Dit zal er ook toe leiden dat het eigenaarschap van de betrokkenen verder wordt vergroot, er meer ruimte ontstaat voor experimenten, kennis en ervaringen worden gebundeld en dat deze kennis kan worden gedeeld met de organisatie.

Daarnaast zullen we het contact met onze bewoners moeten intensiveren door onze fysieke aanwezigheid in de stad en de wijken te vergroten. Frontlijnwerkers (medewerkers die het merendeel van hun tijd fysiek aanwezig zijn in de stad of wijk) zijn daarbij onze belangrijkste ogen en oren. Ten slotte moet de samenwerking met andere maatschappelijke worden ingezet om de rol als netwerkregisseur van de stad te versterken.

Medewerkers in de wijk

Het takenpakket van de wijkcoördinatoren wordt verbreed en verdiept tot een rol als wijkregisseur: zij zitten ‘in de haarvaten’ van de wijken, kennen zowel bewoners als instellingen, hebben kennis over de specifieke problematiek en zijn onze oren en ogen in de wijk. Deze intensievere rol als wijkregisseur kan onmogelijk door één persoon uitgevoerd worden. Ook zal niet elke wijkregisseur precies dezelfde competenties moeten bezitten; net als de wijken van onze stad mogen de wijkregisseurs verschillende karakters hebben, zolang zij maar nauw samenwerken.

De wijkregisseur is (doorgaans) het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Ook wanneer een afdeling of team een bepaalde groep bewoners bij een project of beleidsplan willen betrekken, is het de wijkregisseur die deze groep als eerste benaderd. De wijkregisseur kent de wijk en heeft een proactieve houding bij het signaleren van problemen. Hiertoe onderhoudt hij nauw contact met de medewerkers van het Stadsbedrijf, wijkteam VraagRaak en andere maatschappelijke organisaties. Of het nu gaat om achterstallig onderhoud of hanggroep jongeren; de wijkregisseur signaleert, acteert en reageert. Daarbij stimuleert hij of zij het contact tussen bewoners en beleidsambtenaren door bewoners met specifieke vragen in contact te brengen met betrokken beleidsambtenaren, zodat die toelichting kunnen geven op gemaakte beleidskeuzes.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

10 Reacties

 1. Hans Jansse
  11 juli 2017 at 20:45

  Wat jij zeg, past goed bij de maandagcolum

  https://www.maassluis.nu/columns/column-dolce-far-niente/

 2. Dick.Pasterkamp.
  11 juli 2017 at 18:42

  Vriendje Thomassen is nou niet een figuur waarvoor ik snel mijn pet voor zal af doen, maar wat hij nu op papier heeft gezet daar kan niemand omheen. want als de politiek naar de burger had geluisterd, met name het college dan was er in het BLIK niets veranderd. Maar toch stond de burger met zoveel handtekeningen buitenspel, is dat luisteren? Nu moet er ineens naar de burger worden geluisterd, om dit voor elkaar te krijgen gaat er nog heel wat water door de Waterweg heen en weer. Peter je kan er de hele dag naar kijken. Het is niet alleen luisteren, maar ook doen wat de burger wil, wij krijgen in Maart volgend jaar waarschijnlijk een nieuwe raad en een nieuw college met vriendje Eijes misschien aan het hoofd dat word lachen, want het zijn allemaal Haantjes met de opper Haan voorop. Het is in Nederland mogelijk, dat als je weg word gestuurd door je eigen partij, dat je in een andere partij weer als wethouder kan gaan besturen, je houd het niet voor mogelijk. Ik blijf bij mijn eerdere uitspraak te is niet goed te veel partijen is niet goed voor de politieke uitvoering. Vriendje Thomassen er is tussen jouw verhaal geen speld tussen te krijgen.

  • Marcel Thomassen
   11 juli 2017 at 20:15

   Een vriendje of maatje ben ik nooit van je geweest Dick Pasterkamp, maar ik heb altijd wel stille bewondering voor jou gehad in je stoicijns volhardend houding, politiek stellingnamens en raadsvragen, dit buiten het gegeven dat jij toenmaals een van de weinige raadsleden was die persoonlijk achter de zijn zaken aan ging, om die uit te zoeken (Roosendaal, groene baret?).

   Vriendje Thomassen? Beste Dick Pasterkamp. I’ am a nobody’s child.
   Heeft niemand een gezicht?

   Ik stem op Niemand
   Niemand zal voor ons zorgen
   Niemand zorgt voor oud & arm
   Niemand zal het onrecht bestrijden
   Niemand zal ons de waarheid vertellen
   Ik ben niemand, en niemand ben jij !
   Ik ben Niemand .

   ✌😄

  • tlpeter
   12 juli 2017 at 19:45

   Ja, Dick het SCHEURwater (waterweg begint bij stormvloedkering) zal net als de politiek in Maassluis,
   heen en weer / op en neer gaan en is ook niet te beïnvloeden door de inwoners waar het om zou moeten draaien.
   Wat in het politieke proces wel zou moeten.
   HG,
   Peter

 3. tlpeter
  11 juli 2017 at 17:26

  CITAAT
  “De gemeente wil de kennis en kunde in de stad benutten en wil daarom dat bewoners zo veel mogelijk meedenken bij -let opstellen, uitvoeren en evalueren van beleidsplannen. We noemen dit beleidsparticipatie. ………………………………………… Maar bewoners komen ook zelf met vernieuwende ideeën! Hoe dan ook: samen denken we na over de toekomst van onze stad! ”
  – OUDE WIJN in NIEUWE GLAZEN
  – JA ZEGGEN NEE DOEN
  – VERDEEL EN HEERS
  Verontrustend dat ‘Verbeterplan bewonersparticipatie’ nu het licht ziet. Mooi stuk werk van het college B&W, makkelijk als je het zelf niet behoeft uit te voeren.

  • Marcel Thomassen
   11 juli 2017 at 17:54

   TL-licht-Peter 💡, zeer bedankt voor uw intelligente inbreng. Uw stekker 🔌 zit er duidelijk in.

   • tlpeter
    12 juli 2017 at 14:16

    Marcel,(mensenkenner!)
    Helaas met intelligente / kennis en kunde kom je niet ver in de politiek.
    Voel me een roepende in de woestijn.

 4. Marcel Thomassen
  11 juli 2017 at 15:57

  Oplichters. 🐝 🌹 ⚠️

  Zo, zo, aha,- wil de gemeente Maassluis grotere betrokkenheid van de burgerij? Niet de lokaal burgers zijn hier debet aan, aan het gebrek aan betrokkenheid, maar de overheid zelf in de vorm van door haar zelf ingestelde (politieke) structuren is hieraan debet. Let wel, de ons lokaal of nationaal overheid is doorgaans niet ’n onafhankelijk club naar haar eigen burgers toe, want alles draait om poen en het (behoudt) van macht voor het eigen (partij)kartel, immers de staat houdt u arm, en de kerk houdt u dom, luidt een eeuwenoud Hollands klaar gezegde.

  De meest beambten en vrijwel alle bestuurders in Nederland zijn politiek benoemd of zijn politici voor/uit een politieke partij. En diezelf benoemde gasten houden niet van een eigenzinnige zelfdenkende activistische of mondige burger(ij).

  Daarom zitten de Maassluis adviesraden ook vol met hun politiek handlangers. Er is geen plaats in de regio waar de burger(ij) zo vaak wordt gepasseert of tegengewerkt door de gemeente en/of haar lokale institutie’s als de gemeente Maassluis. Maassluis een gemeente van vooral zeggenschap binnen eigen (politiek)kring.

  Hoe komt dit? Dit komt door de K.K.K!

  De K.K.K. zult u nu zeggen, die zit toch in de USA? Nee beste mensen, de vermaledijde K.K.K. zit in ook in Maassluis, en ze zitten hier al 40 jaar op rozen. Rode rozen wel te verstaan! U snapt, de K.K.K. is de Maassluise PvdA van; ” Keijzer, Kromdijk, Kuiper”. Deze PvdA-bende van drie (van vier zo u wilt, met de PvdA burgemeester er desnoods bij) houdt echt alles qua onafhankelijk burgerinitiatieven uit straat, buurt, wijk of stad tegen waar ze zelf hun eigen voordeel niet mee kunnen doen, ter meerdere eer en glorie van hun arrogante egootjes uit naam van ’t biefstuk-socialisme. Het gaat hen hier slechts om poen & macht.

  Ik heb hier als regionaal bekendheid/ activist vooral buiten Maassluis, met een fors archief (ik kreeg verleden jaar nog ’n verzoek van de Koninklijke Bibliotheek om maar eens m’n biografie te willen schrijven) uitgebreide documentatie met bewijslast over liggen, hoe het hier in (de politiek) Maassluis echt werkt. U wordt doorgaans belazerd waar u bijstaat Maassluizers, dat kan ik u wel vertellen.

  Vooral door de PvdA. De Maassluis PvdA onder aanvoering van het vermaledijde trio K.K.K. houdt ieder (burger)initiatief per saldo tegen waar ze geen eigen vinger bij in de pap heeft of niet van kan zeggen; “dat komt van ons”. Zo niet dan stoppen we het, of kapen wij het voorstel danwel idee.

  Een voorbeeld (ik heb er tientallen m.b.t. de PvdA). Een jaar of vijf geleden stierven de bijen in de regio massaal. Als de bij sterft, sterft de mens ook uit. Ik dienaangaande naar de beroemde Maaslandse imker “Niek v/d Drift” voor advies. Hierop schreef ik een stuk aan de gemeente Mssl en aan de verantwoordelijk wethouder Arnold Keizer.

  Kortom. Er moest in Mssl. dringend een gemeentelijk stads-imker komen. Een bijensnelweg kon worden bewerkstelligt, bijenkorven op het dak van stadhuis, de groenvoorziening moet diverser planten en de burgers krijgen gratis bloemenzaadjes van de gemeente voor hun tuin.

  Zoem, zoem, zoem. De bijen gaan doodt. So what? Keijzer vondt dit allemaal maar vreemdt, hier kon geen sprake van zijn, daar kon hij in 2012 niet aan beginnen. Wij de PvdA heb het politiek mandaat over de burgers.

  Vijf jaar later in het voorjaar 2017 stond PvdA’er Arnold Keijzer langs de Maassluis Delflandsedijk met de schoolkindertjes zaadjes te planten voor de bijen (veel media erbij, leve de PvdA!). Zo werkt het bij K.K.K.

  👊😎.

 5. Ton van Arkelen
  11 juli 2017 at 15:23

  Kan je weer een heleboel negatiefs bij gaan bedenken…misschien is het wel wat?

  • Marcel Thomassen
   11 juli 2017 at 16:08

   Wijk/buurt zelfbestuur of beschikkingsrecht mbt verkeer, groen, verlichting etc. Meer lokale referenda want de vierjaarlijks gekozen politiek met het hun zelfbenoemd mandaat over de mensen is uit de tijd. Een door de bevoking gekozen burgemeester. Wijk contact ambtenaren of congierge’s. Het club & buurthuiswerk moet terug. Gemeentelijk dienstplicht voor jongeren als stage. Zijn een paar voorbeelden die mij aanspreken Ton.