Maassluis Belang heeft van het college van B&W reactie gekregen naar aanleiding van haar vragen over een bouwaanvraag voor een bedrijfswoning aan de Elektraweg 6 waarvoor een bestemmingswijziging nodig is.

Op 12 december 2013 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een woonbestemming op de 2e etage (dienstwoning t.b.v. de imam). Eerder was alleen sprake van een zienswijze. Naast de woonbestemming is ook concreet aangevraagd om inpandig enkele ruimten anders uit te voeren. In zijn geheel blijft het behoren tot het sociaal cultureel centrum.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt momenteel getoetst om te beoordelen of deze voldoet aan alle wet- en regelgeving. Daarvoor zijn de benodigde onderzoeken (o.a. geluidsonderzoek) uitgevoerd. Op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 2 van de Wabo, kan worden afgeweken van het gebruik van het bestemmingsplan, mits deze wijziging inpandig plaatsvindt en deze niet meer dan 1500 m2 bedraagt. De bevoegdheid van deze afwijkingsprocedure ligt bij het college en wij zijn voornemens om hier gebruik van te maken en de omgevingsvergunning te verlenen wanneer aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. rhlop
    9 februari 2014 at 21:22

    Duidelijk vergunning aan gevraagd onder valse voorwendsels