Molmans stapt terug, Rietdijk en Bouwer vertrokken, Ooms stapt in

MAASSLUIS | Nadat Aad Rietdijk  -beoogd opvolger van fractievoorzitter Molmans- plots te kennen gaf te stoppen met politiek, stond de fractie van Forum voor Maassluis voor een probleem. In eigen geledingen werd gezocht.

Steunraadsleden heeft de partij momenteel niet meer omdat Rietdijk wegvalt.

Gary Bouwer vertrok deze zomer bij FvD en heeft onlangs ook zijn lidmaatschap bij FvM heeft opgezegd.

 

Dinsdag 19 januari zal Molmans (80) worden beëdigd als steunraadslid en dhr. Leo Ooms (72) als fractievoorzitter. raadslid. Raadslid Jan van den Hoek wordt dan fractievoorzitter.

Leo Ooms 3e van links – foto uit 2018

In de Kieswet is bepaald dat de raad de geloofsbrieven onderzoekt van nieuwe raadsleden en beslist of betrokkene als lid van de raad kan worden toegelaten. Daarbij gaat de raad na, of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult.

In verband met het vertrek van de heer L. Molmans als raadslid dient het ‘opvolgend raadslid’, de heer L. Ooms, te worden toegelaten als lid van de gemeenteraad. Krachtens het bepaalde in de Kieswet is de raad belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer L. Ooms.
Ten behoeve van de uitvoering van dit onderzoek zal een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven moeten worden ingesteld. Dit zal tijdens de vergadering op 19 januari 2021 plaatsvinden.

Nadat de geloofsbrieven zijn onderzocht zal de commissie tijdens de vergadering de raad informeren over haar bevindingen.
Nadat de heer L. Ooms is toegelaten tot de raad dient hij te worden beëdigd.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt