MAASSLUIS | De “gasmotie” die door D66 zal worden ingediend op de raadsvergadering van 20 februari a.s. heeft de steun van van CDA, VVD, PvdA ,ChristenUnie, VSP, Maassluis Belang en lijst van der Hoek.

De motie dus zal raadsbreed worden ondersteund.

De motie vraagt het college om bij de uitwerking van nieuwe plannen in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling in te zetten op andere energievormen dan gas en geen gasdistributie infrastructuur meer aan te leggen.

Ook dienen bij de lopende initiatieven zoals b.v. bij de Kade en Wilgenrijk gesprekken plaats te vinden met als uitgangspunt om aardgasvrij te bouwen. Daarnaast dient in kaart te worden gebracht welke mogelijkheden er zijn bekijken om bestaande wijken gasvrij te maken.

Deze motie zorgt er ook voor dat de overheden waaronder de Metropoolregio, provincie, etc. zich concreet kunnen inzetten om de alternatieve energievormen te steunen c.q te ontwikkelen. Het uitbreiden van het restwarmtenet van de industrie is een van de mogelijkheden maar ook meer aandacht voor aardwarmte, zonneparken e.d..

Als veel andere gemeenten de visie uit deze motie gaan overnemen, kunnen zij mede inspelen op het feit dat, gezien de problemen in Groningen bij d ewinning, het gebruik van aardgas in Nederland drastisch verminderen moet Tevens wordt zo gestimuleerd sneller alternatieve energievormen een kans te geven.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

6 Reacties

 1. Aad Rieken
  23 februari 2018 at 08:12

  Ook Forum voor Maassluis,
  (ze vinden het geen porum)
  Willen Af Van ‘t Gasfornuis!

  Er Hebben Ook in het (o)verleden,
  Te Veel Mensen Onder Geleden!!!

 2. Dick.Pasterkamp.
  19 februari 2018 at 10:52

  Als ik Bert tegen komt zal ik hem eens vragen wanneer dat gerealiseerd zou moeten worden.Het is een loffelijk streven, maar niet onderbouwd zeker niet als het om geld gaat.
  Spanje heeft ook geen gas in de woningen men kookt daar op flessengas of elektrisch,ik ziet de bejaarden al sjouwen met een fles gas.Dit komt te vroeg,men moet meer zoeken naar alternatieve, zoals stroom op wekken getijden eb en vloed niet die rottige windmolens voor je raam.Windmolens op zee prima maar niet voor de deur, en zo goedkoop zijn ze ook niet. Maar wij wachten op de volgende verkiezing stunt van D66.

 3. Aad Rieken
  16 februari 2018 at 08:22

  “GAS(ten)”

  Slacht En Weer Hen…,
  Die Slocht (Niet) Eren!

 4. Aad Rieken
  16 februari 2018 at 07:38

  “Groning’s Dia-Lekt In Maassluis!”

 5. bea scheurwater
  15 februari 2018 at 12:54

  Precies Wim van de Wiel. Je moet er niet aan denken dat het een debacle wordt zoals de Hoekse Lijn

 6. Wim van de Wiel
  15 februari 2018 at 12:47

  Het idee is natuurlijk niet nieuw. Maar het zou de indieners van de motie sieren als ze ook een financiële onderbouwing geven van deze plannen, plus een termijn waarop Maassluis gasloos is. Dan zal blijken dat het streven bloed, zweet en tranen (lees: veel geld en tijd) zal kosten. Die kant van de medaille moet ook getoond worden.