MAASSLUIS | In haar verkiezingsprogramma 2014-2018 geeft de PvdA haar visie op de plannen met De Vliet. Deze zal de leidraad zijn geweest bij de onlangs in de raad voorgelegd plannen die wethouder Arnold Keijzer (PvdA). Deze visie moet de ongeruste bewoners van De Vliet als muziek in de oren klinken.

CITAAT

pagina 13:

“De Vliet kan pas worden gesloopt als er voldoende vervangende seniorenwoningen in het centrum/Sluispolder West zijn gebouwd. De bewoners van de Vliet moeten kunnen verhuizen naar een nieuw complex voordat wordt begonnen aan sloop van het bestaande gebouw. De PvdA merkt dat veel senioren niet verspreid willen wonen in flatjes. Juist vanwege de sociale contacten (bestrijden eenzaamheid) willen veel senioren in een complex met gezamenlijke voorzieningen wonen.

pagina 14:

PvdA zal de plannen voor Sluispolder West beoordelen op: Huisvesting senioren van de Vliet

EINDE CITAAT

PvdA Verkiezingsprogramma 2014-2018
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

17 Reacties

 1. PVDA achterban
  19 juni 2017 at 12:10

  Tip voor de PVDA, deze kwestie een paar jaartjes langer rekken. De oudjes gaan vanzelf dood, hoef je ook geen 110 woningen meer te bouwen.

  Probleem dat zichzelf oplost, net als Myosotis….

 2. ton
  17 juni 2017 at 15:29

  Zieltjeswinnerij. Had 4 jaar geleden zo gebekt geweest. Dit kan geen partij meer goedmaken, behalve de Maassluisse bevolking maar die ligt in een Scheur. Haan gaat veur.

 3. Yvonne Boeckx
  17 juni 2017 at 10:25

  Wat betreft het citaat:
  “De PvdA merkt dat veel senioren niet verspreid willen wonen in flatjes. Juist vanwege de sociale contacten (bestrijden eenzaamheid) willen veel senioren in een complex met gezamenlijke voorzieningen wonen.”
  Er is een gezegde….iets met een klepel………
  Er komt ook een ander woord naar boven bij mij persoonlijk, iets met empathisch vermogen.
  PvdA laat zien waar je ooit voor stond en voer dit uit.

  • Sjoerd
   17 juni 2017 at 13:55

   Yvonne, daar staan we nog steeds 100% achter en we knokken daar dagelijkse voor. Zie ook de afspraken in het coalitieakkoord, met Maasdelta en onze strijd steeds in de commissies en raad. In 2009, in 2012, 2014 onlangs

 4. Yvonne Boeckx
  17 juni 2017 at 10:18

  Burgemeester Edo Haan heeft een toezegging gedaan aan de bewoners tijdens de overhandiging van een petitie door de bewoners en recreanten van de Vliet, de bewoners verwachten hier weer heel veel van!
  Het huisvesten van senioren, het langer zelfstandig moeten wonen, is niet van deze tijd maar een toenemend probleem.
  Politiek en Maasdelta zorg dat er zsm duidelijkheid en rust komt voor de bewoners!
  Yvonne Boeckx
  Namens de BC de Vliet

 5. Yvonne Boeckx
  17 juni 2017 at 10:18

  Dus……laten we constructief vooruitkijken …..en dit onderwerp wederom in de raad bespreken en toegeven, dat is helemaal niet erg hoor, dat er fouten zijn gemaakt.
  Op zijn Hollands gezegd….”als je een beetje ballen hebt…..”
  Wetten worden gemaakt, werkt het niet in de praktijk, dan worden deze aangepast.
  Besluiten worden genomen maar kunnen worden heroverwogen.

 6. Yvonne Boeckx
  17 juni 2017 at 10:17

  Alle inzet wordt gewaardeerd voor het verkrijgen van meer woningen voor de Vlietbewoners.
  WIl je dit ook ondersteunen, mail naar bcdevliet@gmail.com en zeg je steun toe in een simpele mail, zeg het voort.
  We blijven het herhalen, hoe is het mogelijk geweest zo een besluit te nemen, 110 woningen plat en 40 terug geven, zonder recreatieruimte en levensader (binnengalerij) en zonder overleg met de bewoners.
  Wees eerlijk, als politiek en Maasdelta, kijk in de spiegel, krab je achter de oren, en zeg…..hebben we niet netjes en goed aangepakt.

  • Sjoerd
   17 juni 2017 at 13:51

   Yvonne, we hebben in de gemeenteraad als PvdA en CDA, bijgevallen door anderen, gepleit voor een groter aantal woningen voor de senioren. De wethouder heeft dat ook toegezegd. Daarnaast knokt de PvdA als sinds 2012 voor een vervanging van de recreatiezaal. Daar is ook een toezegging op gedaan. Dat is helemaal in lijn met wat je in het AD zei onlangs. We trekken hier echt aan dezelfde kant van het touw, we knokken voor dezelfde mensen. Ik zou je willen adviseren dat te zien en samen te werken voor de mensen in de Vliet.

 7. Jan van der Maarel
  17 juni 2017 at 09:41

  Ons plan ‘B’ is na januari 2017 geboren omdat toen bekend werd dat er naast ‘In Blik’ seniorenwoningen gepland waren.
  De VSP heeft dit plan ‘B’ serieus besproken met MaasDelta.
  Wat de bewoners van deVliet betreft zijn deze de VSP zeer dankbaar dat wij gezien deze nieuwe ontwikkelingen ons hebben ingezet, dat alles in nauw overleg met de bewonerscommissie en de bewoners.
  De VSP heeft inderdaad voorgestemd voor het totale plan ( niemand ontkend dat) maar de VSP durft het aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn om dit ter discussie te stellen.
  Plannen van jaren geleden kunnen door nieuwe ontwikkelingen wel eens bijgesteld moeten worden.

  • Sjoerd
   17 juni 2017 at 13:38

   Jan, ik ben blij dat je nu wel zegt dat VSP alle besluiten heeft gesteund en 100% verantwoordelijk is. Dat is fijn, want hebben in de gemeenteraad nog nimmer een voorstel van de VSP gehad. Als PvdA hebben we dat wel gedaan, en dankzij steun is daardoor het aantal sociale huurwoningen met 29 stuks omhoog gegaan. Ik vind het heel bijzonder dat je dinsdag in de raad stemt met de plannen en donderdag in de kramt afstand neemt en verwijst naar een heel ander plan, maar waar is dan je plan? Niemand heeft iets gezien. Behalve een paar zinnen in de krant heeft de raad niets gezien.

 8. 16 juni 2017 at 22:18

  Een prima tekst in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Daar staan we nog steeds vierkant achter. Die tekst is ook deels in het coalitieakkoord opgenomen, met de handtekeningen van PvdA, CDA, VVD en VSP eronder! oa. deze passage:

  De Vliet
  Voordat de Vliet gesloopt gaat worden, moeten voldoende betaalbare vervangende woningen zijn gerealiseerd. De verhuizing van de bewoners van De Vliet zal via een gedegen sociaal plan, dat na het sloopbesluit van kracht wordt, met maatwerk plaatsvinden. Er wordt daarbij een maximale inspanning gedaan om voor de senioren die dan in de Vliet wonen ook in het centrum weer geschikte huisvesting te vinden, in combinatie met passende, gezamenlijke voorzieningen.
  Dit proces verdient goede voorlichting, begeleiding en duidelijke termijnen voor de betrokken inwoners. bron:
  http://maassluispub.gemeentedocumenten.nl//Coalitieakkoord%202014-2018.pdf

  En dat zal dus ook gebeuren, dat is ook altijd al afgesproken met Maasdelta. Want ook de PvdA (en de rest van de raad) vindt het belangrijk dat de oudere inwoners goede, betaalbare woningen in het centrum krijgen. Het was ook de PvdA die in 2014 het pleidooi hield voor een alternatief voor de recreatiezaal.
  Daarom is zo vreemd, dat de VSP nu mensen in de Vliet allerlei angst aanjaagt en roept dat hij andere plannen heeft, maar heeft dan nooit, nimmer ooit in de gemeenteraad daar een voorstel over staan. Sterker nog, de VSP is medeverantwoordelijk voor alle plannen die steeds ook unaniem door de raad zijn vastgesteld.

 9. Jan van der Maarel
  16 juni 2017 at 21:30

  De VSP garandeert ook geen 110 woningen in een nieuw Seniorencomplex in Sluispolder- West/ Centrum.( was het maar waar).
  Daar heeft de VSP trouwens jarenlang voor geknokt, maar geen steun voor gekregen.
  VSP kwam kortgeleden met een Plan’B’. Maar ook dat is afgeblazen.
  De gemeenteraadsfractie van de VSP Maassluis heeft een constructief plan opgesteld om een einde te maken aan de onrust bij de huidige bewoners van het seniorencomplex ´De Vliet´. Het plan komt erop neer in Sluispolder West extra sociale, dus betaalbare seniorenwoningen te bouwen. De beste plek daarvoor is het huidige parkeerterrein bij de Schuurkerk. Dat is mogelijk door af te zien van het plan om een nieuw seniorencomplex neer te zetten naast het gebouw ´InBlik´, bij het medisch centrum Docwerk. Op die plek zouden de woningen kunnen worden gebouwd van het type die die nu op de tekening staan voor de plek bij De Schuurkerk of starterswoningen voor jonge gezinnen.

  • Hans
   16 juni 2017 at 23:03

   Dan toch nog maar een citaat uit eerdere berichtgeving en de antwoorden die door wethouder Keijzer werden gegeven:

   “5. U heeft toegezegd, tijdens raadscommissie, dat u gaat bekijken of er meer dan 40 woningen kunnen worden gebouwd, wanneer is daar duidelijkheid over?

   Antwoord: dat is er niet 1 2 3, daar gaat nog wel enige tijd overheen. Ik moet dit bespreken met Maasdelta en zal dit zeker doen., ik heb dit ook toegezegd tijdens de raadscommissie. Je moet het zo zien: op de tekening staan gevels maar wat achter die gevels zal komen dat moet nog verder worden ingevuld.”

   Volledige berichtgeving of het wat minder selectief omgaan met wat wordt gezegd is hier wel op zijn plaats.
   Verwacht eigenlijk van de redactie van Maassluis.nu objectieve berichtgeving, maar blijkbaar heeft die ook zo zijn agenda met het plaatsen van dit uit de lucht gegrepen bericht.

   • 16 juni 2017 at 23:12

    Wij gaan niet iedere keer alle uitspraken uit voorgaande berichten van iedereen herhalen. Als we dat doen, krijgen we artikelen met een omvang van meer dan 100 woorden. Degenen die affiniteit met het onderwerp hebben, volgen allang de voorgaande berichtgeving en kennen de door u geduide uitspraak van dhr. Keijzer.

    • Hans
     16 juni 2017 at 23:40

     Blijkbaar geldt dat dan niet voor de heer Van der Maarel die selectief citeert. Dus vandaar dit citaat. Jammer dat er geen reactie komt op de laatste zin.

 10. Jan van der Maarel
  16 juni 2017 at 20:57

  De beantwoording van wethouder Keizer (PVDA) op vragen van de bewonerscommissie ‘ de Vliet’ .

  Vraag bewonerscommissie ‘ De vliet’: Is de besluitvorming om maar 40 woningen te bouwen en niet 110 terug te draaien?
  Antwoord Keizer: Kans is 0%

  • Hans
   16 juni 2017 at 21:12

   Wel wat selectief citeren van de heer Van der Maarel. In het verslag met de heer Van der Plas staat bij het kopje ‘ de politiek heeft gesproken’ toch iets heel anders. En was de VSP ook niet betrokken bij het door de voltallIge raad genomen besluit waar het nu omgaat?