MAASSLUIS | Het college van B&W heeft een lijst met vragen van de PvdA uit augustus over het woningenbestand en bouwplannen beantwoord.

De inleiding van het antwoord luidt: “De vragen van uw fractie over meer betaalbare en duurzame woningen, kunnen wij u het volgende mededelen. Door de veelomvattendheid van de vragen, nam de beantwoording meer tijd in beslag dan de termijn van orde.

Een deel van de antwoorden

Wij zien dat de ontwikkelaars van met name Wilgenrijk en Balkon, bereid zijn om sneller met nieuwbouwplannen te komen en om meer woningen te bouwen dan in de afgelopen jaren. Wij zijn met ontwikkelaars en met Maasdelta in overleg om goedkopere huur- en koopwoningen (eerder) tot stand te brengen. Het gaat daarbij met name om woningen in het project Wilgenrijk (ca. 24),
op de Albedalocatie (ca. 57) en de locatie Dirkzwagerstraat (ca. 26), op het Balkon (ca. 33), alsmede mogelijk ook 50-100 op termijn op De Kade.

Eens per jaar maakt Maasdelta het verloop van de huurwoningen op in de vorm van een tabel, die bij deze toegevoegd is.

Vanuit de monitoring van de sociale voorraad is bekend dat er in Maassluis te weinig sociale huur is en dat bijsturing nodig is om de sociale huurvoorraad op peil te houden. Binnenkort ontvangt u de prestatieafspraken over 2018 waarin hier nader op ingegaan zal worden. De provincie heeft recentelijk aan de regio Rotterdam gevraagd om daar waar dat nu aan de orde is bij te sturen en voor na 2020 als dat in grotere delen van de regio zal gaan voorkomen, beleid te ontwikkelen. In Maassluis overleggen wij met Maasdelta om de sociale huurvoorraad op peil te houden.

Leegstaande bedrijfspanden ombouwen

Er zijn mogelijkheden om langdurig leegstaande bedrijfspanden (bijvoorbeeld ABN-AMRO en het Fair Lady pand) om te laten bouwen tot woningen. B&W is proactief bij initiatieven van de huidige eigenaren voor ombouw ten behoeve van o.a. woningen, wanneer er voldaan wordt aan verschillende randvoorwaarden zoals onder andere milieueisen (m.n. geluid) en parkeerbeleid. In de Uiverlaan is bij een dergelijk pand al eerder een vergunning verleend voor ombouw tot woningen. Er zijn voor de genoemde locaties principeverzoeken ingediend. Wij gaan in overleg met de initiatiefnemers.

 

LEES verder:


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt