Toespraak ter gelegenheid van de installatie van Edo Haan als burgemeester op 2 november 2015

Geachte heer Haan, mevrouw Haan, commissaris van de Koning, burgemeesters en wethouders uit omliggende gemeenten, leden van het college, raad en andere belangstellenden. Deze avond markeert het begin van het burgemeesterschap van Edo Haan. Maar voor ons als gemeenteraad markeert deze avond ook het einde van een lang proces om tot dit moment te komen.

Met de fractievoorzitters zijn we direct na de zomer van 2014 in de vertrouwenscommissie begonnen met het opstellen van de profielschets. De meesten hier weten wat dat is: het is de vacaturetekst voor een burgemeester. Daarbij hebben we als commissie een serieus en uitgebreid proces doorlopen: we hebben opgeschreven waar we staan als gemeente, welke uitdagingen er liggen en wat we verwachten van de nieuwe burgemeester: qua bestuursstijl, qua bestuursvaardigheden en andere competenties: we zochten natuurlijk het spreekwoordelijke schaap met 5 poten, maar we hebben toch wel keuzes gemaakt…

Voor die keuzes hebben we ook de Maassluizers gevraagd mee te denken: via een enquête hebben we gevraagd naar wat zij belangrijk vinden in hun nieuwe burgemeester. Zowel de raad als de inwoners zochten een verbinder en netwerker, die scherp is op veiligheid en integriteit.

Er hebben 24 mannen en 7 vrouwen gesolliciteerd, in de leeftijd tussen 35 en 61 jaar. Vier daarvan waren (oud) burgemeester en 24 waren (oud) wethouder. In april heeft de Vertrouwenscommissie in twee rondes sollicitatiegesprekken gevoerd.

Tijdens de gesprekken merkten we direct dat we te maken hadden met veel goede kandidaten, maar een iemand stak er met kop en schouders boven uit. Hij was ervaren, luisterde goed, kende de gemeentelijke wereld als zijn broekzak. Hij kwam met concrete voorbeelden waaruit bleek dat hij wist om te gaan met spanningen tussen bevolkingsgroepen. Hij heeft ervaring met de ombouw van spoorlijn naar lightrail en de effecten die dat kan hebben. Hij heeft ondernemers en werkzoekenden bij elkaar te weten te brengen. Mede daardoor zijn er meer mensen aan het werk geholpen en minder mensen afhankelijk van een uitkering. Het CBS meldde onlangs nog dat Zoetermeer al 4 jaar op rij de beste score heeft voor het percentage mensen dat uit de bijstand aan het werk is geholpen.
Kortom, onze keuze was dan ook snel gemaakt.

Op 11 mei heeft de gemeenteraad de aanbeveling van de vertrouwenscommissie, om de heer Haan voor te dragen als onze nieuwe burgemeester, overgenomen. En de minister en de Koning hebben deze voordracht bekrachtigd.

Als fractievoorzitters kijken we dan ook tevreden terug op het proces. Het heeft de onderlinge verhoudingen in de raad alleen maar sterker gemaakt. Als vertrouwenscommissie hebben we vooraf afgesproken dat leeftijd, sekse of politieke achtergrond niet ter zake zouden doen. We gingen puur voor de beste man of vrouw voor Maassluis. Het feit dat er nu voor het eerst in meer dan 100 jaar een burgemeester van een andere politieke kleur komt, is voor ons dus totaal geen kwestie… Ook de nieuwe burgemeester neemt zijn achtergrond mee, maar zal boven de partijen staan.

Inwerkperiode
Beste Edo, nu kan je eindelijk beginnen!
Je komt te werken in ons mooie Maassluis, sterker nog, je wordt het boegbeeld van Maassluis. Je hebt je sinds eind vorig jaar al in Maassluis verdiept. Dat is nu ruim 10 maanden geleden. En natuurlijk is die voorbereiding na 11 mei nog intensiever geworden. Het siert je dat je – zonder daar publiciteit voor te zoeken – al vele malen in Maassluis bent geweest. Je hebt festiviteiten bezocht, wandelingen gemaakt en hebt je door heel veel mensen laten bijpraten.

Je voorbereidingsperiode was lang. De Commissaris noemde de kleine 6 maanden wachttijd voordat je kon beginnen ‘wel erg lang, zelfs een exclusieve auto wordt sneller geleverd’… Maar nu ben je benoemd en kan je – eindelijk- echt aan de slag. Ik ben ervan overtuigd dat je dit met veel enthousiasme gaat doen.

Dan iets over de bestuurscultuur:

We hebben binnen deze raad onderling goede verhoudingen. Die hebben we ook met de voorzitter van de raad en met de leden van het college. Daarnaast zoeken we graag consensus, zeker over grote kwesties: zo werden hier vorig jaar alle besluiten voor de drie decentralisaties en de begroting met algemene stemmen aangenomen. Maar ook de besluiten tot de investeringen in het opknappen van winkelcentrum Koningshoek en de herstructurering van de wijk Sluispolder West. Toen het vorig jaar spannend was met een wethouder die moest aftreden, heeft dat niet tot bestuurlijke instabiliteit geleid. Maar juist tot een eendrachtige gemeenteraad, die unaniem een onderzoek liet instellen en daarna unaniem de conclusies en aanbevelingen daaruit onderschreef.

Kom je dan in een gespreid bedje terecht?
Natuurlijk niet, er is nog heel veel te doen: de veiligheid in de stad vergroten en de boel bij elkaar houden, terwijl de landelijke sentimenten en internationale spanningen daar veelal haaks op lijken te staan.

Je moet onze belangen in de metropool en in de samenwerking met Schiedam en Vlaardingen verband goed behartigen. Er wordt veel verwacht van je rol als burgervader en als ambassadeur van Maassluis. En natuurlijk is er ook het gewone werk: volgende week debatteren we twee avonden over de begroting van 2016, waarbij er moeilijke besluiten moeten worden genomen die de komende jaren zullen doorwerken.

En we verwachten als raad en als gemeente veel van onze burgemeester. Het formele staat netjes in de profielschets, maar er zijn ook verwachtingen van de inwoners. Zij verwachten veel van hun nieuwe burgemeester. Dat komt voor een deel vanwege je voorganger, Koos Karssen. Hij is hier vanavond aanwezig op de publieke tribune. Een plek die voor hem nog nieuw is in deze zaal, denk ik. Mede door hoe hij het burgemeesterschap heeft ingevuld ligt de lat hoog, voor jou als nieuwe burgemeester. De bal ligt nu bij jou.

En ik heb er alle vertrouwen in dat jij het goed gaat doen. Natuurlijk anders dan je voorganger, dat is logisch. Maar met jouw ervaring, kwaliteiten, kennis van zaken, oprechte belangstelling voor mensen en ook je humor ben ik er van overtuigd dat je het goed zult doen en de Maassluizers jou snel als burgervader in hun hart zullen sluiten.

Ik ga afsluiten.

Beste Edo,
Na een lange tijd in de coulissen is het nu eindelijk zo ver: je bent nu officieel onze burgemeester. We rekenen erop dat je snel uitgroeit tot een echte burgervader. Daarbij zullen we je vanuit de raad, en ik weet zeker ook vanuit het College, zoveel mogelijk helpen. Het is het belang van Maassluis dat je een goede burgemeester wordt.

Het burgemeesterschap van Maassluis is een prachtige, eervolle, veelzijdige, veeleisende en soms ook zware functie. Maar ook een functie waarin je voor onze inwoners ook echt het verschil kunt maken. Namens de gemeenteraad wens ik je heel veel succes én plezier toe als burgemeester van onze stad.

Ik nodig je nu uit om weer even in de binnenring plaats te nemen, zodat ik je de voorzittershamer van de gemeenteraad, en dat is het hoogste orgaan van de stad, kan overhandigen. Zoals een Koning een kroon en een scepter heeft, heeft een burgemeester de ketting en de hamer…

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  6 november 2015 at 09:31

  ”LETTERLIJK en FIGUURLIJK!”

  Heeft ‘Ie Het Nu Al Voor-elkaar.
  De Nieuwe Letters ‘MAASSLUIS’
  Op Prins Willem Alexander,
  Maar MAASSLUISE Boulevard!

 2. Ronald van Santvliet
  5 november 2015 at 18:46

  Een hele mooie toespraak van Sjoerd.