DELFLAND | De belastingtarieven van het Hoogheemraadschap Delfland stijgen voor het derde jaar op rij niet. De fracties van de VVD, Ongebouwd en Bedrijven zijn hier heel blij mee.

Als plaatselijk bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Delfland  wil Nieske Dijkshoorn ons op de hoogte houden.

Nieske en haar partner hebben een melkveebedrijf in de Duifpolder van Maasland. Tevens zijn zij als Maaslanders georiënteerd op Maassluis, wat betreft winkelen, etc.

Samen met dhr. Jan van den Berg en Ton van Winden (allebei uit Schipluiden) zit zij namens de agrariërs uit dit gebied in het bestuur van Delfland.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van donderdag 19 november jl. is de begroting voor 2021 vastgesteld.

“We zijn blij dat de tarieven voor het derde jaar op rij niet stijgen”, aldus VVD-fractievoorzitter Willem van Valkenburg.

Voorzitter van de fractie ongebouwd Nieske Dijkshoorn: “Na de verkiezingen in 2019 hebben we met z’n allen afgesproken dat de tarieven gelijk blijven. Fijn dat we ons daar weer aan houden”.

Constant van Kretschmar, voorzitter van de fractie Bedrijven vult aan: “We zijn een duur waterschap, doelmatigheid en soberheid zijn dus wat ons betreft de norm”.

Begroting 2021
De totale begroting bestaat voor 2021 uit 235 miljoen euro, voor 2020 was dat €234 miljoen.

“Mijn fractie vindt het belangrijk dat er scherp gekeken wordt naar wat we doen en of het tegen een scherpere prijs kan.” legt Dijkshoorn uit.

“En dat is zeker nu belangrijk, gelet op de Coronapandemie, de impact hiervan op de economie en de gevolgen voor bedrijven en ingezetenen” vult van Kretschmar aan.

Daar zijn na de verkiezingen al grote stappen in gezet. “We hebben al veel winst behaald door bijvoorbeeld investeringen beter te plannen, door slimmer geld te lenen en door goed te kijken of wat we doen effectiever kan” somt Van Valkenburg op.

Onderzoek lagere kosten
De drie fracties willen echter dat de kosten nog verder dalen. “Door de gevolgen van corona krijgen we minder inkomsten binnen, daar moet je rekening mee houden. Bovendien kunnen de kosten dalen als we de schuldenlast afbouwen” vertelt Van Kretschmar.

In de taken die Delfland uitvoert is ook winst te behalen, gaat Dijkshoorn verder, “je ziet dat er nog veel ruimte is om dingen eenvoudiger en efficiënter te doen.” Voor onze fracties is het doel om te zorgen dat de kosten lager worden, zodat de lasten voor iedereen naar beneden kunnen. “We willen dat de tarieven voor iedereen gaan dalen, daarom hebben we een onderzoek gevraagd naar opties om de kosten nog verder te verlagen.”

De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen met de begroting voor 2022.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt