Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de gemeenteraad geïnformeerd over de woninginbraken en andere misdrijven in Maassluis.

De aangiftecijfers t/m december 2015 zijn weergegeven in onderstaande tabel.

woninginbraken dec 2011-15

Aantal aangegeven misdrijven per jaar (steeds t/m december van het betreffende jaar).

Als de aantallen van 2015 worden vergeleken met die van 2014 blijkt dat het aantal:

 • woninginbraken is 15% hoger
 • diefstallen uit en/of vanaf motorvoertuigen is 17% hoger
 • diefstallen van brom-, snor- en fietsen is 8% hoger
 • vernielingen is 23% hoger
 • geweldsdelicten is 13% lager

De gemeente heeft in het kader van de woninginbraken diverse activiteiten uitgevoerd.

 1. Bewonersbrieven; deze brieven worden verspreid wanneer er meer dan twee inbraken in een straat of wijk hebben Deze brieven gaan uit van de burgemeester en de chef van het politiedistrict.
 1. Waaks! Dit is een project dat in 2014 is gestart in de Steendijkpolder/Burgemeesterswijk waarbij hondenbezitters worden gevraagd extra alert te zijn in hun woonwijk . Zij worden wekelijks op de hoogte gebracht van de actualiteiten in hun wijk.
  In 2015 is gestart met uitbreiding in de Vogelbuurt en Componistenwijk. In totaal doen zo’n 55 hondenbezitters mee aan Waaks!
 1. In 2015 is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de bestaande Whatsapp groepen in de stad, waarvoor in december een bijeenkomst heeft Vrijwilligers van ‘MijnBuurtwhatsapp’ zullen dit verder uitwerken,waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Bij de groepen die nu bekend zijn, zijn er ruim 100 inwoners aangesloten.
 1. Buurtpreventie. De 75 vrijwilligers van Buurtpreventie letten tijdens hun ronds voornamelijk op inbraakgevoelige zaken in en rond woningen, waarbij de bewoners worden aangesproken of een flyer in de brievenbus krijgen.
 1. Handhaving en Toezicht.  Op grond van het Jaarplan wordt Handhaving & Toezicht ook ingezet voor preventietaken bij onder andere woninginbraken. Jaarlijks vindt, onder regie van Handhaving en Toezicht het project Geel Verven plaats. Hierbij wordt, in samenwerking met het Albeda College en de Politie, extra toezicht gehouden t.b.v. onder andere woninginbraken, in de woonwijken. Ook verstrekken zij de gratis lampen voor verbetering van achterpadverlichting aan bewoners.
 1. In juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Koningshof, waar een ex-inbreker, nu werkzaam bij de Stichting Veiligheid en Preventie, voor is uitgenodigd. Bij deze bijeenkomst waren bijna 200 personen aanwezig.
 1. In de Schakel is zeer regelmatig aandacht gevraagd voor woninginbraken, waarvan in juni en in december een ‘Veiligheidspagina’ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  6 februari 2016 at 21:58

  Ik las laatst een artikel dat er maar 1 woninginbraak in Januari in Maassluis was gepleegd,maar er stond niet bij 2 winkelinbraken in de Steendijkpolder,inbraak in het zwembad Dolfijn,inbraak en brandstichting in volkstuincomplex de Vluchtheuvel,enz!

  • 7 februari 2016 at 17:05

   Cijfertjes is jouw terechte kritiek
   lenen zich uitstekend voor Statistiekenpoltiek