© www.maassluis.nu - CDA-vragen over de aansluitingen 6 en 7 op de A20

Vragen van de CDA-fractie

Op 27 januari 2015 heeft het College van B&W van Midden Delfland een Raadsinformatiebrief gestuurd over de verkeersafwikkeling van de afritten 6 en 7 van de A20 in de toekomst. In de raadsinformatiebrief worden mogelijke gevolgen genoemd voor Maassluis. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen:

  • In hoeverre bent u bekend met de raadsinformatiebrief van 27 januari en het bijbehorende rapport “Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20” dat het college van Midden Delfland aan de gemeenteraad van Midden Delfland heeft verstrekt?
  • In het onderzoek zijn de ontwikkeling van de Dijkpolder, de nieuwe A4 en de Blankenburgtunnel meegenomen. In hoeverre komen de uitkomsten uit dit onderzoek overeen met de onderzoeken die voor Maassluis zijn uitgevoerd?

In de netwerkanalyse wordt gesproken over een beperkte toename van verkeer op de Maassluise weg, die overgaat in de Rozenlaan in Maassluis, maar conclusie is dat de praktijk zal uitwijzen dat deze toename groter zal zijn.

  • In hoeverre deelt u deze conclusie?
  • Welke consequenties heeft deze conclusie voor de Rozenlaan en de verdere verkeersprognoses in Maassluis?

Als mogelijke oplossingen worden 2 oplossingen genoemd die voor Maassluis van belang zijn:

  • Een extra aansluiting op de A20 nabij de Dijkpolder.
  • Maatregelen in Maassluis om de verkeersvraag via alternatieve routes naar de bestaande afritten te leiden.

In het kader van deze 2 oplossingen:

  • Welke consequenties hebben beide oplossingen voor Maasssluis?
  • We nemen aan dat u in gesprek bent of in ieder geval gaat over deze kwestie; welke insteek gaat u kiezen?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt