MAASSLUIS | Sinds enige tijd wordt bij de gescheiden afval inzameling, het plastic afval gecombineerd met drankenverpakkingen en blik. Dat dit consequenties heeft voor toename van het aanbieden van afval was te verwachten. De VSP stelde hierover al eerder vragen maar moet helaas constateren dat de situatie steeds slechter wordt en er zoals het zich laat aanzien nog niets is gedaan om dit (capacitieits-)probleem aan te pakken of op te lossen. De situatie op vele milieu-eilanden in Maassluis is zeer zorgelijk en vraagt om urgente maatregelen.

De raadsfractie van de VSP stelt vragen naar artikel 51 volgens het reglement van orde.

De VSP heeft de volgende vragen aan het college:

 1. Zijn er acties ondernomen om de capaciteit op de afvalcontainer locaties te vergroten ter voorkoming van overlast?
 2. Wat is het effect van deze nieuwe gecombineerde afvalstroom op de bruikbaarheid en zuiverheid van opgehaalde producten?
 3. Is het effect hiervan een verbetering of verslechtering m.b.t. het verwerken van deze gecombineerde afvalstroom?
 4. Is u bekend dat regelmatig de capaciteit rond de milieu-eilanden en bij de plastic containers in het bijzonder leidt tot ophoping van afval naast de container?
 5. Bent u er zich van bewust dat de situatie op nagenoeg alle milieu-eilanden de afgelopen dagen dermate verslechterd is dat urgente maatregelen genomen moeten worden?
 6. En bent u zich ervan bewust dat burgers melding maken van grote ongerustheid hierover en hun ongenoegen uitspreken via sociale media, ook omdat er wel degelijk meldingen worden gedaan die matig tot slecht worden gehonoreerd?
 7. Realiseert u zich dat er een sterke wissel wordt getrokken op het broodnodige draagvlak onder burgers om het afval serieus te scheiden als het beeld is dat de stad op sommige momenten en plaatsen begint te lijken op “klein Palermo aan het Scheur” ?
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. bea scheurwater
  9 mei 2018 at 14:38

  Er zal wel Napels bedoeld zijn.

 2. Aad Rieken
  9 mei 2018 at 10:35

  “AF-VAL-LIGGEN?!”

  Is Maassluis een stad van afval ligt er geworden!