MAASSLUIS | Gisterenavond is er in de gemeenteraad door FvM een motie ingediend om de huren te bevriezen. De VVD fractie wil verduidelijken waarom zij tegen is. Wel is zij voorstander van ander maatregelen op dit gebied, zoals uitstel van betaling als het even niet gaat.

 

De fractie licht haar visie uitgebreid toe:

Huurverhoging is afgestemd door VBBM en Maasdelta Groep, nodig om door te investeren in noodzakelijk huur en op peil houden van bestaande woningen, zowel voor noodzakelijk onderhoud als investeringen in duurzamere energiezuinige woningen en daarmee een beter leefklimaat voor de bewoners.

Het vragen om een generieke huurbevriezing is wat de VVD niet wenselijk, de meeste mensen zullen niet of nauwelijks last hebben van inkomensterugval als gevolg van de huidige situatie.

Wat wel nodig is, is maatwerk voor diegene die het niet kunnen bolwerken als gevolg van de coronasituatie.De overheid en de overkoepelende verhuurorganisaties hebben vrijwel direct al maatregelen genomen om maatwerk te leveren voor mensen die in financiële problemen komen.

De VVD geeft een pluim voor deze snel uitgevoerde landelijke acties:
1. Geen uit huiszettingen als gevolg van Corona (minister van volkshuisvesting)
2. Uitstel van betalen als het even niet gaat
3. Sociale huurakkoord. Woonbond en Aedes

Maatwerk is van belang en opgetuigd, maar een generieke huurbevriezing is wat de VVD betreft niet aan de orde

a. omdat wij daar niet over gaan

b. omdat Maasdelta en ander verhuurdersorganisaties daarmee hun noodzakelijke investeringen niet kunnen doen in het kade van energie-neutraal maken en kwaliteitsverbetering.

Gemeentelijke huren

Het bevriezen van huur van sport en overige overheidsgebouwen is nu niet aan de orde. Wij gaan niet vooruitlopen op de afwegingen die we in de kadernota moeten maken. Wel of niet verhogen maakt straks een onderdeel uit van de het helaas onvermijdelijke bezuinigingspakket welke als gevolg van o.a. de coronasituatie zal moeten volgen.

Uit dat pakket willen wij nu niet een aspect uithalen, De VVD Maassluis wil dat in samenhang bespreken en in de raad bespreken.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. D.Pasterkamp
  29 april 2020 at 11:52

  Het valt mij wel op ,dat de VVD niet helemaal weet waar over het gaat. Ten eerste is niet heel Maassluis in het bezit van Maasdelta er zijn ook andere woon organisaties zoals Vestia en daar komt de onwetendheid van de Hr.Snoek boven drijven, dat de afspraken tussen Vestia en de Woonbond en Aedes heeft Vestia geen boodschap zij houden zich niet aan de afspraken zij zijn dat ook niet verplicht, wat zijn dan afspraken?
  Er word een brief bezorgd van de Belasting waarin word aangegeven wat de huurverhoging word in 2020 onder de 43.574 euro mag de verhoging niet meer zijn dan 5.1% boven dat bedrag mag het 6.1% zijn,in de brief staat ook, dat er geen gegevens worden verstrekt aan de woonbedrijven dus ook niet aan Vestia en Maasdelta, hoe weet Vestia dan dat wij minder inkomen hebben dan de genoemde 43.574 euro en maar 3.5% meer huur moeten gaan betalen. Al met al een vreemde zaak ook vind ik het een vreemde zaak,dat niet alle raadsleden op de hoogte zijn hoe alles in elkaar zit, waar praat men dan over denk men nou echt dat de mensen aan Mas naar Maasdelta stappen en gaan vertellen dat het niet meer gaat, en om verlaging of bevriezing van de huur vragen dat zal een kleine groep zijn.

  • tlpeter
   29 april 2020 at 12:04

   Dick,
   De politiek moet maatwerk leveren daar waar het nodig is.
   De raadsleden in Maassluis zijn geen duizendpoten, zijn duidelijk niet van alles op de hoogte.
   Wat kwalijk is dat ze wel een mening hebben, of papagaaien maar wat!

 2. Andries Prins
  29 april 2020 at 11:51

  Alles en iedereen word nu geholpen (gelukkig)
  Waarom dan de huurders niet?
  Maar ja de meesten hebben geen last van (te) hoge huren maar mensen met alleen AOW en een klein pensioen des te meer wees blij dat er is een partij op staat en deze mensen probeert te helpen
  Andries Prins

  • tlpeter
   29 april 2020 at 15:41

   # A.Prins
   Als de nood hoog is zal de gemeente maatwerk leveren.
   MAAAAAAAAAAAAAAAAR is altijd een groep welwillende Nederlanders die net buiten alle regelingen vallen en daar zal de Gemeente / de POLITIEK het voortouw moeten nemen.

 3. tlpeter
  29 april 2020 at 11:15

  Na het opheffen van de Gemeentelijke Woning Stichting is dit geen Politieke zaak meer.
  Schoenmaker houdt U bij u leest.
  Politiek kan persoonlijke ondersteuning geven, is geen zaak van de verhuurder.