MAASSLUIS | Op 06-10-2020 heeft u op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van vuurwerk. Met deze brief beantwoordt de burgemeester de gestelde vragen.

U heeft geconstateerd dat er in Sluispolder-oost en de Taanschuurpolder de afgelopen dagen veel zwaar vuurwerk wordt afgestoken en niet het minste knalvuurwerk. De enorme knallen zorgen voor luchtdruk verplaatsing en trillende ramen. De bewoners maken zich zorgen over het tijdstip waarop dit nu al gebeurt. Rond oudjaar is er meestal wel enig begrip over vuurwerk maar in september is dat zeer ongewenst.

U stelt de volgende vragen:

1. Bent u hiervan op de hoogte en zijn er al meldingen van vuurwerk overlast?

Tot 6 oktober j.l. waren er bij ons en bij de politie nog geen meldingen binnengekomen. Door de handhavers worden sporadisch knallen van vuurwerk gehoord. Er is eenmaal een jongen ( 8 jaar) samen met zijn ouders aangesproken op het vermoeden van het afsteken van vuurwerk. Recentelijk zijn bij de politie er meerdere meldingen van overlast door vuurwerk geweest rondom winkelcentrum Palet, er is een doosje nitraten aangetroffen wat door jongeren was weggegooid. Ook de wijkmeesters van Maasdelta hebben inmiddels aangegeven dat ook zij regelmatig harde knallen horen.

2.  Inmiddels krijgen wij berichten dat er ook in andere wijken in de stad vuurwerk wordt afgestoken Zijn er al schade meldingen door het afsteken van zwaar (illegaal) vuurwerk?

Noch de gemeente noch Maasdelta hebben schademeldingen ontvangen.

2. Is er in beeld welke groep jongeren zo’n drie avonden per week al gedurende minstens drie weken vuurwerk afsteken?

Er is op dit moment nog geen goed beeld welke groep deze overlast veroorzaakt. Uiteraard wordt hier wel onderzoek naar gedaan. De wijkagent is bezig met een onderzoek naar de jongeren die het vuurwerk afsteken.

4. Wat gaat u samen met de handhaving en eventueel politie doen om het vuurwerk afsteken te voorkomen en er voor te zorgen dat dit slechts rond 31 december plaats vindt.

Zowel de politie als de BOAs houden naast de hele stad deze wijken extra in de gaten om te voorkomen dat er voortijdig vuurwerk wordt afgestoken. Daarnaast roepen wij ook de inwoners op om overlast te melden. Indien bekend is waar illegaal vuurwerk voorhanden is kan ook een anonieme melding bij de politie worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem (MMA).

►Omdat dit in de hele regio momenteel speelt heeft de politie inmiddels een speciaal team van 10 agenten geformeerd om het afsteken van vuurwerk tegen te gaan.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. @3 de Raaf
    31 oktober 2020 at 07:57

    Nogmaals noem ik de jongelui als hangjeugd in de Voetbalkooi aan de Breitnerstraat als een van de bronnen van de ellende