22/1 Adviesraad Samenlevingszaken vergadert over Onderwijskansen en Geweld

Openbare vergadering. Op de agenda staat een terugblik op de adviezen over de nota’s ‘Onderwijskansen’ en ‘Geweld hoort nergens thuis’.

LEES MEER →

Gezocht: Voorzitter voor Adviesraad Samenlevingszaken

De benoeming is in principe voor een periode van vier jaar. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 250 euro. Ook worden kosten voor onder meer cursussen en seminars vergoed. Kijk voor het uitgebreide profiel en overige informatie op de website: ….

LEES MEER →
© PR Wonen-Zorgvraag

Dubbele vergrijzing en ‘Wonen met Zorg’

Een gemeente als Maassluis, kent een zogenaamde “dubbele vergrijzing”. Het is belangrijk tijdig maatregelen te nemen.

LEES MEER →

20/6 Adviesraad Samenlevingszaken vergadert over Woonbehoefteraming

Openbare vergadering. Op de agenda staat onder meer het concept-advies dat de Adviesraad heeft uitgebracht over de Behoefteraming Wonen met zorg voor ouderen 2020- 2030’ .

LEES MEER →

22/5 Culturele Raad Maassluis vergadert over ErvaarMaassluis

Openbare vergadering. Op de agenda staat ErvaarMaassluis.

LEES MEER →

18/4 Adviesraad Samenlevingszaken vergadert over Pameijer

Openbare vergadering. Op de agenda staat onder meer een toelichting door een vertegenwoordiger van Pameijer op de werkzaamheden van deze welzijnsorganisatie in Maassluis. Pameijer ondersteunt mensen voor wie deelnemen aan de samenleving lastig is, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking.

LEES MEER →

14/12 Adviesraad Samenlevingszaken

De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg of vrijwilligerswerk.

LEES MEER →

Erespeld voor Mevrouw T.J. van Doornik

Naast haar vrijwilligerswerk voor de AS heeft mevrouw Van Doornik nog vele andere vrijwilligersfuncties uitgeoefend. Zo was zij lid van …

LEES MEER →