FvM: Afvaldebacle … heeft het college wéér zitten slapen?

Is Maassluis van het padje af? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bezint éér ge begint…

LEES MEER →

Omg3k33rd inzam3l3n in de laagbouw

Dit plan valt of staat met draagvlak onder de inwoners. Weet wat PMD afval is en wat Restafval is. De gemeente gaat nieuwe container beschikbaar stellen.

LEES MEER →

Variabele afvalstoffenheffing leidt tot ruim 40% minder restafval

Inwoners van de gemeenten die een variabele afvalstoffenheffing hanteren, blijken echter aanzienlijk minder huishoudelijk afval te produceren dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van

LEES MEER →

Enquête: Gemeente vraagt “Wat vindt u van afvalscheiding?”

Om een goed oordeel te kunnen vormen heeft de gemeente de enquête ook online gezet. Zo kunnen nog meer mensen de enquête invullen en wordt duidelijker wordt op welke punten er mogelijkheden zijn het scheiden van afval in Maassluis te verbeteren. Meedoen aan de enquête kan tot en met vrijdag 6 oktober 2017

LEES MEER →

CDA : Afvalscheiding in de praktijk moet beter

Kunnen de huidige bakken waarvan bekend is dat ze te vaak te vol zijn vaker geleegd worden tot er bakken bijgeplaatst worden?

LEES MEER →

VSP Visie op Verbeteren afvalscheiding

U wilt ‘omgekeerd inzamelen’; het vuil ineens beduidend verder weg te moeten brengen in het kader van ontmoediging. Gedragsverandering bereiken door te bemoeilijken en ontmoedigen daar gelooft de VSP niet in en wij vinden dat dan ook onwenselijk!

LEES MEER →

Hoe u blauw, oranje en grijs scheidt

Ze waren aangekondigd vorige maand, nu staan ze op de winkelcentra. En dit zijn de spelregels voor het gebruik…

LEES MEER →