Ingezonden: Begin niet aan afvalscheiding vooraf!

Gemeente Utrecht gaat binnenkort weer over op alle huisafval in één afvalzak / container en dan nascheiding toepassen.

LEES MEER →

Het oranje container plan

Diverse inwoners vragen zich serieus af waarom Maassluis zich niet richt naar hoe omringende gemeenten omgaan met afvalscheiding. Anderzijds zijn er inwoners die nog van niets weten over dit plan.

LEES MEER →

VSP grote vraagtekens bij voorstel ‘Gunning restafval’

Is de wethouder met een belangrijk deel van de raad van mening dat het op dit moment niet verantwoord is grote investeringen te plegen om omgekeerd inzamelen in te voeren, alvorens nu eerst alle opties voor nascheiden te gaan onderzoeken en de raad hierover te informeren?

LEES MEER →

Ingezonden: Afvalscheiden, zou het lukken?

Die keuze was al gemaakt en alle argumenten ten spijt gaat Maassluis bijna een miljoen euro uitgeven om een cultuuromslag te verwezenlijken en daarmee de burger belasten met het zelf scheiden van PMD.

LEES MEER →

FvM: Afvaldebacle … heeft het college wéér zitten slapen?

Is Maassluis van het padje af? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bezint éér ge begint…

LEES MEER →

Omg3k33rd inzam3l3n in de laagbouw

Dit plan valt of staat met draagvlak onder de inwoners. Weet wat PMD afval is en wat Restafval is. De gemeente gaat nieuwe container beschikbaar stellen.

LEES MEER →

Variabele afvalstoffenheffing leidt tot ruim 40% minder restafval

Inwoners van de gemeenten die een variabele afvalstoffenheffing hanteren, blijken echter aanzienlijk minder huishoudelijk afval te produceren dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van

LEES MEER →

Enquête: Gemeente vraagt “Wat vindt u van afvalscheiding?”

Om een goed oordeel te kunnen vormen heeft de gemeente de enquête ook online gezet. Zo kunnen nog meer mensen de enquête invullen en wordt duidelijker wordt op welke punten er mogelijkheden zijn het scheiden van afval in Maassluis te verbeteren. Meedoen aan de enquête kan tot en met vrijdag 6 oktober 2017

LEES MEER →