CDA: Versterken & Verbreden Beleid onderwijsachterstanden

Kinderen die opgroeien in gezinnen die financieel moeilijk rond kunnen komen …

LEES MEER →

Risico’s binnen Stroomopwaarts

Beheersing van de financiële risico’s binnen Stroomopwaarts…

LEES MEER →

Antwoorden op vragen ChristenUnie over vuurwerkoverlast en vernielingen

Een vuurwerkverbod heeft alleen zin als er ook gehandhaafd kan worden. De inzet van de politie is primair gericht op het handhaven van de openbare orde en het voorkomen van escalaties. In Maassluis hebben we een beleid wat gericht is op het voorkomen van schade rond scholen en het voorkomen van overlast rond verzorgingstehuizen. Verder …

LEES MEER →

CDA stelt vragen over windmolenpark

. De grenzen van de locaties van windmolens in het convenant worden door in ieder geval één deelnemer niet gerespecteerd: de gemeente Rotterdam.

LEES MEER →