© PXB-CC Mikhail Mingazov

B&W over de Jeugd en corona

De schoolbesturen hebben het onderwijs op afstand opgepakt. Er zijn verschillende initiatieven waar scholen laptops of tablets kunnen lenen of kunnen krijgen.

LEES MEER →

Antwoorden over afwatering park Beethovenlaan

Hoe het zit met de afwatering. Ook bij viaduct Kwartellaan.

LEES MEER →

B&W schoonmaken openbare ruimte is op niveau

Met de inzet van de medewerkers van het Stadsbedrijf en de medewerkers van Stroomopwaarts wordt de afgesproken norm uit de Visie Openbare Ruimte gehaald.

LEES MEER →

VSP stelt gang van zaken White Wall Project aan de kaak

De fractie van de VSP Maassluis deelt de verontwaardiging van de cultuurbeschermers CRM en SMK en is van mening dat hier een unieke kans is gemist om Maassluis ‘op de kaart te zetten’, een geliefde uitdrukking van het college.

LEES MEER →

Fractie van den Hoek: Zijn werkzaamheden Marelplein prematuur?

Klopt het als de bewoners opmerken dat de communicatie zeer moeizaam, zo niet eigenlijk ontoereikend is in deze dat dit eigenlijk duidt op vooringenomenheid uwerzijds omdat u al begint met de reconstructie voordat de wettelijke termijnen verlopen zijn

LEES MEER →

CDA: Verschuiving en verandering in jeugdwerk noodzakelijk

Wij vragen u de gemeenteraad te betrekken bij de kaderstelling van het jongerenwerk van de gemeente Maassluis. Wat kan beter, wat willen we anders en waar liggen kansen….

LEES MEER →

VSP – Wordt Maassluis beter van die tentoonstelling?

Is het bij het college bekend dat de stichting via haar website ouders voorbeeldbrieven aanbiedt waarin zij scholen kunnen laten weten dat zij hun kinderen op 5 december thuis houden als de scholen vasthouden aan de traditionele Zwarte Piet op hun Sinterklaasfeest?

LEES MEER →

VSP komt op voor bewoners van Dennendal

Indien nodig de vergunning niet verlenen, omdat het woonmilieu van een grote groep burgers zwaarder behoort te wegen dan een economisch belang van een enkeling.

LEES MEER →