In reactie op de vragen o.g.v. art. 51 RvO inzake het vervolg op de afwatering van het park aan de van Beethovenlaan, geeft B&W onderstaand onze antwoorden.


Vraag 1: Waarom heeft u ervoor gekozen om de paden in het Beethovenpark alleen te voorzien van een extra laag zand? Deelt u niet de zorg van ons en de bewoners dat na een paar flinke buien dit opnieuw modderpaden worden? U geeft in uw beantwoording aan de paden van de parken mee te nemen in het Beheerplan Wegen voor structureel onderhoud. Kunt u aangeven wanneer we hierover een voorstel kunnen ontvangen?

De paden in het Beethovenpark zijn ontdaan van begroeiing en de verharding is daar waar nodig aangevuld en uitgevlakt. Om te beperken dat het materiaal aan schoeisel blijft hangen is het pad afgestrooid met zand. Het is de verwachting dat het beheerplan wegen in december 2016 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. In de kadernota is een voorstel opgenomen waarbij incidenteel voor 2017 en 2018 geld beschikbaar wordt gesteld om met name de paden in parken aan te pakken.

Vraag 2: Waarom heeft u er niet voor gekozen om de paden te asfalteren, zoals in het Lepelaarplantsoen, het Wipperspark en het park langs de Dr. Albert Schweitzerdreef? Bent u bereid dat
alsnog te doen?

De paden hebben een goede bruikbaarheid, extreme weerssituaties daargelaten. De grotere investering om de paden te asfalteren is te overwegen bij groot onderhoud aan het park.

Vraag 3: Wij hebben ook bewoners met een tuin aan het Oleanderplantsoen gesproken die klachten hebben over de afwatering, met name de bewoners van de Mimosastraat met een tuin aan het park. Omdat de afwater en/of de drainage aan het park niet goed werkt, loopt het water vanuit het park hun tuin in. Ziet u daar mogelijkheid tot verbetering?

Het Stadsbedrijf zal de werking van de drainage die in en rond het park aanwezig is, controleren en waar nodig herstellen.

Vraag 4: Ook van de gebruikers van het recreatiegebied langs de Nieuwe Waterweg (tussen het tunneltje in het verlengde van de Kwartellaan en station Maassluis West) en het Wipperspark krijgen we klachten van gebrekkige afwatering, waardoor hele delen van het recreatiegebieden ontoegankelijk zijn. Bent u ook bezig met oplossingen voor deze gebieden?

Ja deze klachten zijn bekend en zijn deels meegenomen bij onderhoud aan paden in 2016 en zullen verder worden meegenomen bij het groot onderhoud aan paden in parken met de in de kadernota 2017 genoemde middelen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    26 september 2016 at 10:10

    ”BEE & WEE!”

    Zand Erover!!!