© MSLS

Aanslag gemeentelijke belastingen

Een woningeigenaar betaalt in 2021, ten opzichte van 2020, gemiddeld 1,9% meer onroerende zaakbelasting (OZB). De rioolheffing stijgt met ongeveer 1,1%. De afvalstoffenheffing daalt daarentegen met 2,1%. Voor de OZB geldt …

LEES MEER →

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen en huren

Dit uitstel geldt voor iedereen. Rond 1 oktober bekijkt het college of op grond van sociale en economische omstandigheden de uitstelregeling wordt verlengd.

LEES MEER →
© MSLS

Betaal uw aanslag gemeentelijke belastingen op tijd

Wie de aanslag na 30 april niet heeft voldaan, ontvangt een aanmaning.

LEES MEER →
© MSLS

Maassluis houdt voor 2016 de lokale lasten onder controle

www.maassluis.nu | De gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen valt één dezer dagen bij u in de brievenbus.

LEES MEER →

Kan waterschapsbelasting worden kwijtgescholden?

www.maassluis.nu – Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen inwoners van Delfland in aanmerking komen voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Dit kan voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing.

LEES MEER →

Moeite met online belastingaangifte?

www.maassluis.nu – Als je moeite hebt om online aangifte te doen voor de inkomstenbelasting 2014, blijkt er toch mogelijk om een aangifteprogramma – zoals in vorige jaren – te downloaden. Lees verder hoe dat werkt.

LEES MEER →

Belastingaangifte – Niet leuk, wel noodzakelijk

Jaaraangifte. De consumentbond biedt digitaal een mini belastinggids aan en doet daarin veel tips aan de hand. Daarnaast biedt de Belastingdienst overzichtelijke informatie over welke veranderingen er vanaf 2013 gelden.

LEES MEER →