© www.maassluis.nu - 10% komt in aanmerking

Inwoners van Delfland in aanmerking komen afhankelijk van de persoonlijke situatie voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Dit kan voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing.

Ongeveer 10 procent van de belastingplichtigen komt in aanmerking voor kwijtschelding. Het gaat hier om huishoudens die voor de zuiveringsheffing én het gebruikersdeel van de watersysteemheffing moeten betalen. Denk hierbij aan huurders en huiseigenaren. Huiseigenaren kunnen geen kwijtschelding aanvragen voor hun eigenarendeel. Dit is het variabele gedeelte van de watersysteemheffing dat wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning.

Is eenmaal kwijtschelding toegekend en verandert de persoonlijke situatie niet, dan wordt ieder jaar de waterschapsbelasting kwijtgescholden. De Regionale Belasting Groep stuurt dan nog wel een belastingaanslag, maar geeft daarbij aan dat de belastingplichtige voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Ook zzp’ers die wonen in het gebied van Delfland en die vanwege het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 een uitkering ontvangen, kunnen kwijtschelding aanvragen. Deze verruiming van de kwijtscheldingsregeling bestaat sinds eind 2012. Kwijtschelding wordt niet toegekend als zij waterschapsbelasting moeten betalen vanwege de uitoefening van het bedrijf of beroep.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt