© CRM

Oproep kandidaten Culturele Prijs en Culturele Jongerenprijs Maassluis

Graag bij uw aanbeveling een goede onderbouwing, waarom u uw kandidaat geschikt acht voor de CPM of de CJPM. De werkgroep Culturele Prijs Maassluis toetst vervolgens de aangemelde kandidaten aan de opgestelde criteria en adviseert de CRM hierover.

LEES MEER →

Nomineren voor Culturele Prijs Maassluis en Culturele Jongerenprijs Maassluis

Indien u meent personen of instellingen te kennen die op grond van het bovenstaande in aanmerking komen voor de CPM of de CJPM, wilt u dit dan melden aan de contactpersoon van de werkgroep Culturele Prijs Maassluis, Gert Rikhof.

LEES MEER →

Geef jouw nominaties voor de Culturele (Jongeren)Prijs Maassluis

Iedereen mag kandidaten (met een motivatie waarom) aandragen, personen en/of instellingen, voor zowel de CPM als de CJPM door te geven. Zet iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor kunst en/of cultuur in Maassluis in het zonnetje.

LEES MEER →

Uitreiking Culturele Prijs Maassluis

www.maassluis.nu | Tijdens Open monumentendag reikte de CRM tweemaal de CPM uit voor een bijzondere prestatie op kunst en/of cultureel gebied. Tweemaal: Kunst en Cultuur Academie en de beiaardiers Gerard de Waardt en Jan van der Zwart.

LEES MEER →