30/6 Vermeer inspireert Delfland

VERMEER INSPIREERT DELFLAND VOOR DE TOEKOMST VAN DE AFVALWATERSECTOR MAASSLUIS …

LEES MEER →

Delfland blij met samenwerking Vockestaert

Waar veel riet groeit gaat Vockestaert binnen de pilot met de agrariërs meerdere keren per jaar het riet afmaaien om diversiteit te krijgen. Agrariërs kunnen in overleg met Vockestaert zelf het tijdstip bepalen wanneer ze de oever maaien.

LEES MEER →

B&W beantwoordt vragen over afschaffen kwijtschelding door hoogheemraadschap

www.maassluis.nu | Het college van B&W heeft vragen beantwoord van de PvdA en CDA over het afschaffen van kwijtscheldingsmogelijkheden voor minima door het Hoogheemraadschap Delfland.

LEES MEER →

Maassluis gaat procederen tegen waterschap Delfland

www.maassluis.nu | Maassluis gaat samen met de waterwegsteden en de gemeente Den Haag procederen tegen het Hoogheemraadschap Delfland.

LEES MEER →

Haak aan bij de Verhalenkaravaan

www.maassluis.nu | Om bekendheid te geven aan het nieuwe wandelroutenetwerk houden Recreatieschap Midden-Delfland en Hof van Delfland een verhalenwedstrijd; de Verhalenkaravaan. Want verhalen maken een plek extra bijzonder.

LEES MEER →

Delfland: Zorgvuldigheid troef bij zienswijze A4

www.maassluis.nu | Waterschap toetst op verantwoord beheer van het grondwater,

LEES MEER →

Touwtrekken om eigendom sluis

www.maassluis.nu – Na 400 jaar zegt Delfland geen eigenaar meer te zijn van Monstersche sluis.

LEES MEER →