2024-02-29 Informatieavond op- en overslag waterstof Rotterdamse haven

Wij vinden het belangrijk u te informeren over de ontwikkelingen in dit havengebied.

LEES MEER →

2023-09-25 Informatiebijeenkomst Sluispolder-West

n Sluis­pol­der-West in Maas­sluis zijn di­ver­se par­tij­en/aan­ne­mers druk be­zig met werk­zaam­he­den om de wijk te ver­nieu­wen. De ge­meen­te Maas­sluis en Maas­del­ta wil­len hier­over graag de be­wo­ners en be­lang­stel­len­den van Sluis­pol­der-West bij­pra­ten.

LEES MEER →

31/1 Informatiebijeenkomst over uitbreiden windpark Rozenburg

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor bewoners en ondernemers uit Rozenburg en Maassluis. Heeft u voorafgaand aan de informatieavond al vragen of een reactie? Of wilt u meedenken binnen dit project?

LEES MEER →
© streetview

Informatieavonden Isolatie voor particulieren en VvE’s

Eigenaren van een grondgebonden woning kunnen terecht tijdens de informatieavond over isolatie. Meld u zich aan via: …

LEES MEER →

Infoavond ‘Windpark Landtong Rozenburg’ – Nú aanmelden

In het stadhuis maandag 15 oktober 2018 een informatieavond over Windpark Landtong Rozenburg. Bewoners en organisaties zijn van harte uitgenodigd om zich te laten informeren over de voortgang van dit project.

LEES MEER →

4/9 Informatieavond over Blankenburgverbinding

om u te informeren over het project, de planning van de werkzaamheden, de communicatie en de mogelijke hinder

LEES MEER →

Windmolens: Hoe zit het met geluidsoverlast?

Wie zich niet laat voorlichten, zal het aan inzicht ontbreken. Wie geen zienswijze indient laat zijn beurt voorbijgaan.

LEES MEER →

Ingezonden: Dáárom moeten we massaal komen

En nu lijkt het erop dat er windmolens bijkomen die nóg dichter bij Maassluis staan. Komt allen op 16 januari en laat u voorlichten voordat het te laat is

LEES MEER →