Waarom nú investeren in zonnepanelen op je dak

Voorheen kreeg je subsidie, waardoor je het btw-tarief terug kon krijgen, maar dit is tegenwoordig niet meer nodig. Het btw-tarief op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen is teruggebracht naar 0%.

LEES MEER →

Hoe Maassluis samen het zwerfafval bestrijdt

Wordt jouw buurt de schoonste? Samen komen we er met het goede voorbeeld.

LEES MEER →

Netwerk Klimaatkrachtig Delfland verwelkomt 100ste partner

Ben jij op zoek naar tips of voorbeelden van maatregelen die jij kunt nemen? Wil je weten bij welke partij je moet aankloppen voor een helder en klimaatkrachtig advies?

LEES MEER →

Overlast restafval in Maassluis

Door de vakantieperiode is op andere dagen en minder vaak het huisafval opgehaald. Dáárdoor zijn op diverse plekken overtollig huisvuilophopingen bij vuilcontainers..

LEES MEER →

17/3 gratis een zak GFT-compost

De actie is bedoeld om bewoners van Maassluis te bedanken voor hun inspanningen het afval gescheiden in te leveren en om te laten zien dat het wel degelijk zinvol is om GFT-afval en groenafval apart te houden.

LEES MEER →

Milieuschade door brand in Maasland

Wij weten nog niet hoe lang het gaat duren voordat het vervuilde water uit de polder weg is en hoe ernstig de vervuiling van de waterbodem is. Nu is zoals gezegd onze inspanning gericht op het voorkomen van verspreiding door het water tijdelijk op te slaan. De volgende stap is het afvoeren van het vervuilde water.

LEES MEER →

Milieugroep Verto: Bedreigt bodeminstabilteit Maassluis?

Door het in het nieuws verschijnen van de overtreding van de NAM betreffende het overschrijden van de toegestane hoeveelheid gas op de locaties Maasdijk en Monster, maken veel mensen in Maassluis zich extra zorgen. De veiligheid van heel Maassluis zou in gevaar kunnen komen.

LEES MEER →

20/12 MaassluisCafé: Scheepvaart en milieu

Veilig milieuverantwoord recyclen van schepen. Bert Kruk en Cees de Keijzer zullen een duopresentatie geven over scheepvaart en milieu. Beide sprekers zijn inwoners van Maassluis.

LEES MEER →