Monitor: Verloedering, Verkeersoverlast in Maassluis neemt toe

Een beeld op hoe zaken als woonplezier, veiligheid en sociale cohesie zich in Maassluis ontwikkelen, maar het geeft ook inzicht in onderwerpen als gezondheid, eenzaamheid en burgerparticipatie.

LEES MEER →

Gemeenteraad bespreekt Veiligheidsbeeld

B&W stelt: “We stimuleren Buurtpreventie en andere bewonersinitiatieven, en staan in contact met de inwoners van de stad onder andere via de wijkco6rdinatoren. De werving van nieuwe vrijwilligers voor Buurtpreventie blijft doorgaan, en de Buurtpreventen krijgen goede ondersteuning. “

LEES MEER →