MAASSLUIS | De gemeentelijke enquête onder de inwoners van onze stad heeft geresulteerd in een rapport met de titel Buurtmonitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn.

De gemeenteraad bespreekt deze vanavond tijdens een thema avond.

lees hier alle uitslagen in het rapport (56 bladzijden)

De hoofdconclusies worden toegelicht op bladzijde 55

Hoewel de resultaten van de Buurtmonitor divers zijn, kunnen er verschillende patronen in worden ontdekt. In algemene zin valt op dat de resultaten ten opzichte van de vorige editie niet of nauwelijks zijn veranderd; voor veruit de meeste indicatoren geldt dat scores vergelijkbaar zijn. Ook doet Maassluis het in relatief opzicht nog steeds goed, met scores die in de meeste gevallen (ruim) onder het landelijk gemiddelde liggen. Daarnaast maken de resultaten ook een aantal specifieke ontwikkelingen en knelpunten zichtbaar.

  • De onderlinge verbondenheid verdient aandacht
  • Ook Maassluis worstelt met de naweeën van corona
  • Inwoners voelen zich veiliger, het aanpakken van onveilige plekken biedt kansen
  • Toegenomen overlast pleit voor betere handhaving, maar ook voor meer bewustwording


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!