ChristenUnie en FvM willen meer blauw op straat

“BOA’s mogelijk kunnen worden uitgerust met geweldsmiddelen met een op de verdediging gerichte ambtsinstructie, zodat zij zich kunnen verdedigen tegen (dreigend) lichamelijk letsel.”

LEES MEER →

Gemeenteraad vraag B&W om overleg met bestuur van Franciscus-Vlietland

Daarnaast verzoekt de raad het college ook een verklaring te sturen aan Tweede Kamerleden en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

LEES MEER →

Wethouder, wat heeft u in de tussenliggende vijf maanden gedaan?

Waarom houdt u zich niet aan de tekst van de motie? Waarom is er geen tussentijdse informatie verstrekt?

LEES MEER →

Gemeenteraad inzake Koningshof (2e termijn)

In deze termijn geeft de burgemeester uitleg, de partijen hun definitieve standpunt en wordt de motie voor een onderzoek ter stemming gebracht.

LEES MEER →
Leonardo da Vinci

Basisonderwijs: Technieklessen en workshops

Het vroegtijdig op school in aanraking komen met techniek zorgt ervoor dat kinderen enthousiast gemaakt worden en bij een vervolgopleiding mogelijk sneller zullen kiezen voor een opleiding in de techniek. Dit is voor zowel de leerlingen als het Maassluise bedrijfsleven een goede zaak.

LEES MEER →