Gemeenteraad wijst “evenementen” motie GroenLinks af

De regels om evenementen te organiseren in de veiligheidsregio Rotterdam, waaronder Maassluis, zijn erg streng.

LEES MEER →

Gemeenteraad ziet niets in aanpak Drugs dealen

De gemeenteraad verwerpt de motie voor een striktere aanpak.

LEES MEER →

Gemeente moet fietspaden snel op orde brengen

Snel is in termen van de gemeenteraad vóór eind 2025.

LEES MEER →

Coalitie wil aanpak vuurwerkoverlast

Burgemeester laat motie intrekken. Het zal dus ook dit jaar blijven bij ruimhartig gedogen en slechts 24 uur surveillance op 31 december.

LEES MEER →
© PR

Gemeenteraad wil minder goedkope woningen

15% midden huur staat in het coalitieakkoord, maar wij zien nog te weinig resultaten. Het percentage sociale woningen is in Maassluis te hoog, waardoor de balans weg is, aldus VVD

LEES MEER →

B&W geeft pijlsnel antwoord over Palestijnse vlag

De gemeente heeft geen bemoeienis met de reclamezuilen

LEES MEER →

ChristenUnie en FvM willen meer blauw op straat

“BOA’s mogelijk kunnen worden uitgerust met geweldsmiddelen met een op de verdediging gerichte ambtsinstructie, zodat zij zich kunnen verdedigen tegen (dreigend) lichamelijk letsel.”

LEES MEER →

Gemeenteraad vraag B&W om overleg met bestuur van Franciscus-Vlietland

Daarnaast verzoekt de raad het college ook een verklaring te sturen aan Tweede Kamerleden en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

LEES MEER →