© MSLS

Aanslag gemeentelijke belastingen

Een woningeigenaar betaalt in 2021, ten opzichte van 2020, gemiddeld 1,9% meer onroerende zaakbelasting (OZB). De rioolheffing stijgt met ongeveer 1,1%. De afvalstoffenheffing daalt daarentegen met 2,1%. Voor de OZB geldt …

LEES MEER →

FvM: Tijdelijke maatregel Gemeentelijke belastingen

MAASSLUIS | De fractie van Forum voor Maassluis wil graag …

LEES MEER →

21/6 Concept Kadernota 2017-2020 Lastenverzwaring

2,2 miljoen euro tekort. Tenzij: substantiële bezuinigingen en lastenverzwaringen, waaronder de OZB.

LEES MEER →