MAASSLUIS | De gemeentelijke begroting van Maassluis is structureel sluitend. Dat blijkt uit de Kadernota 2017-2020, de voorloper op de begroting voor het jaar 2017 en verder. Naast substantiële bezuinigingen stelt het college van burgemeester en wethouders ook lastenverzwaringen voor, waaronder de OZB. Hierdoor is het mogelijk om ook fors te investeren in Maassluis.

Lijndraaiersbrug

Zo krijgt de binnenstad van Maassluis een nieuwe impuls. De historische trekvaartroute vanuit Delft zal met een beweegbare Lijndraaiersbrug in ere worden hersteld. Daarnaast starten de voorbereidingen voor het omvormen van het Marelplein naar een boomrijk plein. Verder worden de Burgemeester de Jonghkade en de Burgemeester van der Lelykade verfraaid en wordt er gewerkt aan plannen voor een Getijdenpark langs de Nieuwe Waterweg.

OZB  verhoging

Doordat de bijdragen vanuit het Rijk sterk afnemen, is het college gedwongen om maatregelen te nemen om te voorkomen dat Maassluis 2,2 miljoen euro in de min komt. Een van de voorgestelde maatregelen, naast besparingen, betreft de verhoging van de OZB-tarieven. Het college verwacht dat Maassluis ondanks deze stijging blijft behoren tot de 50 procent goedkoopste gemeenten als je kijkt naar lokale lastendruk, zoals bij het begin van deze raadsperiode is afgesproken. B en W zijn er verder in geslaagd het sociale beleid van Maassluis intact te laten.

De Kadernota wordt dinsdag 21 juni door de gemeenteraad behandeld. Maassluizers worden van harte uitgenodigd dit debat bij te wonen. Het is ook mogelijk de discussies te volgen via de gemeentelijke website. Het debat begint om 19.00 uur in de raadszaal.

Je vindt de kadernota HIER.

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt