Tot zover jouw illusie qua ‘privacy in the cloud’

Er zijn een paar heel grote Amerikaans bedrijven die al decennia veel technologie in de westerse wereld faciliteren, beheren, controleren en … censureren of ongeautoriseerd delen. Het is onduidelijk hoe zijn Europese bedrijven beschermen of blootstellen.

LEES MEER →

Privacy in Zorg 2015 niet geborgd

Het is zorgelijk dat wethouder Keijzer stelt dat ouders toestemming verlenen voor het delen van hun gegevens. Deze zgn. generieke toestemming is geen enkele waarborg voor ouders.

LEES MEER →

Open brief: Meneer Evers, Stroomopwaarts schendt privacy cliënten

Wethouder Evers moet aan de bak. Een uitgebreide cursus privacy-recht zou het personeel van Stroomopwaarts niet misstaan. Ik zal bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden dat Stroomopwaarts, c.q. de gemeente Maassluis de privacy regels overtreedt.

LEES MEER →

De jeugdwet en de privacy van uw kind en gezin

Voor de uitvoering van taken voor de Jeugdwet heeft uw gemeente natuurlijk gegevens nodig, maar over welke gegevens aangeleverd moeten worden door ouders en behandelaren bestaat, in sommige gemeenten, nog veel onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid kan betekenen dat uw gemeente informatie bij u of uw behandelaar opvraagt waarover de gemeente niet hoeft of mag beschikken.

LEES MEER →

B&W en PvdA over privacy

www.maassluis.nu | Medio 2014 heeft de gemeente Maassluis intern de zelftest uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is een Verbeterplan Veilig Gebruik Suwinet opgesteld, dat op 3 juli 2014 door de directie is vastgesteld.

LEES MEER →

Ingezonden: Sarah Plomp misbruikt

www.maassluis.nu – Schending privacy

LEES MEER →

Ingezonden: Privacy rond jeugdzorg zorgelijk

www.maassluis.nu | Vanochtend 24 juni 2015 kopte het Algemeen Dagblad in de Waterwegkatern: De Maassluise afdeling van de PvdA, wil graag weten hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens. Zijn de toezeggingen van januari 2015 nagekomen?

LEES MEER →

PvdA – Status van informatieveiligheid gemeente Maassluis

www.maassluis.nu | Waar staat de gemeente met zijn maatregelen?

LEES MEER →